เดือนมิถุนายนจะเป็นเดือนที่มีกิจกรรมด้านการต่างประเทศที่สำคัญ

(VOVworld)-วันที่13มิถุนายน ในการประชุมแถลงข่าวประจำของกระทรวงการต่างประเทศ โฆษกกระทรวงเลืองแทงหงิได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการต่างประเทศที่สำคัญที่จะมีขึ้นในเดือนนี้

(VOVworld)-วันที่13มิถุนายน ในการประชุมแถลงข่าวประจำของกระทรวงการต่างประเทศ โฆษกกระทรวงฯ เลืองแทงหงิได้แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการต่างประเทศที่สำคัญที่จะมีขึ้นในเดือนนี้โดยท่านเจืองเตินซางประธานประเทศจะเดินทางไปเยือนจีนตามคำเชิญของผู้นำจีนสีจิ้นผิง ตั้งแต่วันที่19-21มิถุนายน ซึ่งเป็นการเยือนจีนครั้งแรกในระดับรัฐของประธานประเทศเวียดนามนับตั้งแต่จีนมีคณะผู้บริหารชุดใหม่ การเยือนจีนครั้งนี้ของประธานประเทศเจืองเตินซางมีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพื่อกระชับความไว้วางใจทางการเมืองและความร่วมมือมิตรภาพระหว่างสองพรรคและสองรัฐ กำหนดแนวทางใหญ่เพื่อให้ความสัมพันธ์ร่วมมือหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ในทุกด้านพัฒนาเข้าสู่ส่วนลึกและเป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาของแต่ละประเทศเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาของทั้งภูมิภาค           คาดว่าประธานประเทศจะเจรจากับประธานสีจิ้นผิงรวมทั้งพบปะกับผู้นำท่านอื่นๆของจีน เยือนมณฑลกวางสีและโอกาสนี้ตังแทนของสองประเทศจะลงนามเอกสารความร่วมมือบางฉบับ

            ส่วนในระหว่างวันที่14-16เดือนนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามจะเยือนลาวเพื่อหารือมาตรการผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆโดยเฉพาะในการเพิ่มความถี่หลักพรมแดนทางบกเวียดนาม-ลาวปี2014 ในขณะเดียวกันท่านรองประธานคนที่1สภาแห่งรัฐคิวบาและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศเอกวาดอร์ก็จะเดินทางมาเยือนเวียดนามในเดือนนี้ กิจกรรมด้านการต่างประเทศที่น่าสนใจอีกกิจกรรมคือพิธีรำลึก10ปีอนุสัญญาว่าด้วยการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมนามธรรมโลกซึ่งจะมีขึ้น ณ เมืองเก่าโหยอานจ.กว๋างนามระหว่างวันที่19-23มิถุนายน โอกาสนี้จะมีการจัดประชุมหารือระหว่างตัวแทนท้องถิ่นกับคณะทูตานุทูตเพื่อผลักดันการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการลงทุนของจ.ในเขตริมฝั่งทะเลภาคกลางผ่านสำนักงานการทูตของเวียดนามในต่างประเทศรวมทั้งเปิดโอกาสให้คณะทูตานุทูตในเวียดนามศึกษาศักยภาพ จุดแข็งและโอกาสความร่วมมือลงทุนในท้องถิ่นต่างๆของเวียดนาม./.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด