เตรียมจัดกิจกรรรมวันงานวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆของเวียดนาม

19 เมษายน 2560 - 14:11:03

เตรยมจดกจกรรรมวนงานวฒนธรรมชนเผาตางๆของเวยดนาม hinh 0
การฟ้อนรำของชนเผ่าในภาคเหนือเวียดนาม

(VOVworld) – เนื่องในโอกาสฉลองวันงานวัฒนธรรมชนเผ่าต่างๆของวียดนามภายใต้หัวข้อ “ลีลาจากเขตป่าเขา” จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆในระหว่างวันที่19-23เมษายนนี้ ณ หมู่บ้านวัฒนธรรม-การท่องเที่ยวชนเผ่าต่างๆในเวียดนาม โดยมีการเข้าร่วมของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ช่างศิลป์และตัวแทนจาก 8 ชนเผ่าได้แก่ เหมื่อง ไท เคอมู้ เย้า เอเด เขมร ต่าโอยและไต่ 

รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อสดุดีเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ เช่น งานนิทรรศการและการแสดงดนตรีพื้นเมืองในหัวข้อ “ไม้ไผ่ ในชีวิตดนตรีพื้นเมืองของประชาชาติเวียดนาม” การสาธิตงานเทศกาลพื้นเมืองต่างๆ  และการจัดแสดงสินค้าศิลปะหัตถกรรมจากไม้ไผ่ เป็นต้น
การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่าวัฒนธรรมพื้นเมืองของประชาชาติ ผลักดันการสร้างสรรค์และเสริมสร้างกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติของเวียดนาม.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 29 เมษายนปี 2017

(VOVworld) สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 203 ฉบับจากผู้ฟัง 39 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

แนะนำอาหารริมฟุตบาตของนครโฮจิมินห์ในประเทศเยอรมนี (ตอนที่ 1)

แนะนำอาหารริมฟุตบาตของนครโฮจิมินห์ในประเทศเยอรมนี (ตอนที่ 1)

(VOVworld) - นครโฮจิมินห์ติดหนึ่งใน 10 เมืองที่อาหารริมฟุตบาตดีที่สุดในโลกตามการจัดอันดับของนิตยสารและเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยว อาหารและเครื่องดื่มของสหรัฐ เช่น Food & Wine, Virtualtourist.com และ Thrillist