เทศกาลจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมนามธรรมแห่งมนุษยชาติ ณ จังหวัดแค้งหว่า

(VOVWORLD) - เทศกาลจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมนามธรรมแห่งมนุษยชาติ จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน ณ เมืองญาชาง จังหวัดแค้ง หว่า ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมต่างๆ ของปีการท่องเที่ยวแห่งชาติ 2019 จัดขึ้นที่จังหวัดแค้ง หว่า ที่มีหัวข้อว่า “ญาชาง – สีสันแห่งทะเล”
เทศกาลจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมนามธรรมแห่งมนุษยชาติ ณ จังหวัดแค้งหว่า - ảnh 1เทศกาลจัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมนามธรรมแห่งมนุษยชาติ ณ จังหวัดแค้งหว่า (vietnamplus) 

เทศกาลนี้จัดขึ้นโดยกรมวัฒนธรรมท้องถิ่น กระทรวงวัฒนธรรม การกีฬา และการท่องเที่ยว ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมและการกีฬา จังหวัดแค้ง หว่า เพื่อช่วยเผยแพร่และแนะนำคุณค่าของวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาติที่ได้รับการยอมรับและชื่นชมจากเพื่อนมิตรนานาชาติ

คาดว่าจะมี 15 จังหวัดและนครที่มีมรดกทางวัฒนธรรมนามธรรมของมนุษยชาติที่ได้รับการรับรองจาก UNESCO จะมาร่วมงาน และจะมีการแสดงดนตรีราชสำนักเว้ ฆ้องเติย เงวียน การขับร้องเพลงพื้นบ้านของหลายจังหวัด เป็นต้น คณะศิลปินจะแสดงบนเวทีในจัตุรัส 2/4 เขตกองทัพเรือภาคที่ 4 และบางพื้นที่ในจังหวัดแค้ง หว่า

ระหว่างวันที่ 14-18 มิถุนายน ยังมีการจัดนิทรรศการ “มรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งทะเลเวียดนาม” เพื่อแนะนำ ประชาสัมพันธ์ และเชิดชูดคุณค่าทางวัฒนธรรมรูปธรรม นามธรรม และสินค้าการท่องเที่ยวที่โดดเด่นแห่งทะเลเวียดนาม  ซึ่งงานนิทรรศการนี้จัดขึ้น ณ เมืองญาชาง โดยศูนย์นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด