เทศกาลไหว้พระจันทร์ที่อบอุ่นสำหรับเด็กที่มีฐานะยากจนพิเศษ

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 16 กันยายน ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดกิจกรรม “แบ่งปันความรัก”ครั้งที่ 4สำหรับเด็กที่มีฐานะยากจนพิเศษ 410 คนในโอกาสเทศกาลไหว้พระจันทร์ โดยได้มีการมอบจักรยาน 20 คันและทุนการศึกษา 80 ทุน มูลค่าทุนละ 1 – 3.5ล้านด่ง 

นอกจากนี้ ยังมีรายการแสดงศิลปะและการเล่นเกมส์ต่างๆ ในการนี้ ทนายความ เจิ่นถิหงอกหนึ หัวหน้าสมาคมปกป้องสิทธิเด็กนครโฮจิมินห์ได้เผยว่า นอกเหนือจากการจัดกิจกรรมต้อนรับเทศกาลไหว้พระจันทร์ ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อปกป้องเด็กๆในชีวิตประจำวัน“พวกเราได้ผลักดันการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิทธิของเด็ก การป้องกันการละเมิดสิทธิของเด็ก รวมทั้งการเปิดโทรศัพท์สายด่วน111, 19009069 เพื่อช่วยให้เด็กมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ต่างๆ เช่น สิทธิในการดำรงชีวิต การปกป้อง การพัฒนา การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งหน้าที่ต่อครอบครัว โรงเรียน สังคม ประเทศและต่อตนเอง”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด