เน้นการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน

(VOVworld) - สหภาพแรงงานนครโฮจิมินห์ได้เปิดเดือนกรรมกรครั้งที่ 9 และเดือนปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานครั้งที่ 1ปี 2017 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในปีแห่งสหภาพแรงงานในหัวข้อ “ปีเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงาน” 

เน้นการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้ใช้แรงงาน - ảnh 1
การมอบของขวัญให้แก่กรรมกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการผลิตในนครโฮจิมินห์

(VOVworld) - วันที่ 23 เมษายน สหภาพแรงงานนครโฮจิมินห์ได้เปิดเดือนกรรมกรครั้งที่ 9 และเดือนปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานครั้งที่ 1ปี 2017 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญในปีแห่งสหภาพแรงงานในหัวข้อ “ปีเพื่อผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงาน” โดยในปีนี้ จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่เน้นการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และการปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของสมาชิกสหภาพแรงงาน กรรมกร พนักงานและผู้ใช้แรงงานในนครฯ ซึ่งจากขบวนการต่างๆเพื่อรณรงค์ให้กรรมกร พนักงานและผู้ใช้แรงงานแข่งขันทำงานเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาหน่วยงานและบริษัมต่างๆ พร้อมทั้งแสดงให้เห็นถึงบทบาทของสหภาพแรงงานในการสนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบการอย่างยั่งยืนผ่านการสร้างความสัมพันธ์อย่างกลมกลืน มีเสถียรภาพเพื่อความก้าวหน้าในสถานประกอบการ ส่วนในกรอบกิจกรรมเดือนกรรมกรปีนี้ จะมีการจัดกิจกรรมวัฒนธรรม การแสดงศิลปะและการแข่งขันกีฬาเพื่อมีส่วนร่วมยกระดับชีวิตด้านจิตใจของกรรมกร พนักงานและผู้ใช้แรงงาน.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด