เน้นแก้ไขข้อเสนอแนะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในระดับท้องถิ่น

(VOVWORLD) - วันที่ 15 พฤษภาคม ที่ประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 24 สมัยที่ 14 ได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงานตรวจสอบการแก้ไขข้อเสนอแนะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ส่งถึงการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 ร่างรายงานรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนที่ส่งถึงการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5
เน้นแก้ไขข้อเสนอแนะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในระดับท้องถิ่น - ảnh 1ภาพการประชุม (vietnamplus) 

นาย เหงียนแทงหาย หัวหน้าคณะกรรมาธิการรวบรวมข้อเสนอแนะของประชาชนของสภาแห่งชาติได้เผยว่า ผ่านการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งก่อนและหลังการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 4 เกือบ 1,400 ครั้ง คณะผู้แทนสภาแห่งชาติ 63 คณะได้รับข้อเสนอแนะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและคณะกรรมาธิการฯได้ส่งข้อเสนอแนะเหล่านี้ให้แก่สำนักงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและแก้ไข

บรรดาผู้แทนได้แสดงความเห็นว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเกี่ยวกับคุณภาพการแก้ไขปัญหาที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเสนอ รัฐมนตรีบางท่านได้ใช้เวลามากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเสนอให้แล้วเสร็จ

ในการประชุม คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างรายงานรวบรวมความคิดเห็นและและข้อเสนอแนะที่ส่งถึงการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบาย การประกันสังคม การบริหารและใช้ประกันสังคมปี 2017 พิจารณารายงานประเมินการปฏิบัติมติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายประกันสังคมและการประกันการว่างงานในช่วงปี 2016-2018.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด