เน้นแก้ไขปัญหาเอกสารที่ซ้ำซ้อน

(VOVWorld)-นาย มายเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีและปลัดสำนักรัฐมนตรีเวียดนามได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารแนะนำการปฏิบัติกฎหมาย รวมทั้ง กฎหมายการลงทุนและกฎหมายสถานประกอบการ  
เน้นแก้ไขปัญหาเอกสารที่ซ้ำซ้อน - ảnh 1
การแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของรัฐบาลเดือนมิถุนายน  
(VOVWorld)-ในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของรัฐบาลเดือนมิถุนายน  เมื่อบ่ายวันที่๓๐มิถุนายน นาย มายเตี๊ยนหยุง รัฐมนตรีและปลัดสำนักรัฐมนตรีเวียดนามได้เสนอข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารแนะนำการปฏิบัติกฎหมาย รวมทั้ง กฎหมายการลงทุนและกฎหมายสถานประกอบการ  โดยชี้ชัดว่า งานด้านการสร้างสรรค์และเสร็จสิ้นการจัดทำกลไกระเบียบการที่รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีกำหนดเป็นหน้าที่หลักและเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจอันดับต้นๆ  โดยเน้นแก้ไขอุปสรรค ปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและการประกอบธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้ประกอบการ  เน้นแก้ไขปัญหาเอกสารที่ซ้ำซ้อน  แนะนำการปฏิบัติตามกฎหมายและกฤษฎีกาผสานกับการค้ำประกันคุณภาพ  ทำการสนทนาและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอของชมรมสถานประกอบการและผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น นาย มายเตี๊ยนหยุงได้ย้ำว่า ต้องทำการตรวจสอบ ประเมิน ทำการแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดต่างๆ  รวมทั้ง ข้อกำหนดที่ถูกระบุในกฎหมายและกฤษฎีกาต่างๆ รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีสนับสนุนและเรียกร้องให้ชมรมผู้ประกอบการและสมาคมอาชีพต่างๆ สำนักงาน องค์การและประชาชนผลักดันการตรวจสอบและยื่นเสนอเพื่อแก้ไขข้อกำหนดให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการประกอบธุรกิจ.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด