เปิดการประชุมคณะกรรมการที่ดูแลปัญหารัฐสภาของสหภาพรัฐสภาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส

(VOVworld) –การประชุมคณะกรรมการที่ดูแลปัญหารัฐสภาของสหภาพรัฐสภาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสได้มีขึ้น ณ นครโฮจิมินห์โดยมีผู้แทนกว่า 50 คนเข้าร่วม

เปิดการประชุมคณะกรรมการที่ดูแลปัญหารัฐสภาของสหภาพรัฐสภาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส - ảnh 1
ผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม (PhotoVNplus)

(VOVworld) – เช้าวันที่ 24 มีนาคม การประชุมคณะกรรมการที่ดูแลปัญหารัฐสภาของสหภาพรัฐสภาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสได้มีขึ้น ณ นครโฮจิมินห์โดยมีผู้แทนกว่า 50 คนเข้าร่วม ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม นายฝุ่งก๊วกเหียน รองประธานรัฐสภาเวียดนามได้ชืนชมบทบาทของสหภาพรัฐสภาประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสต่อเป้าหมายการผลักดันและปกป้องประชาธิปไตย รัฐที่กุมอำนาจด้วยกฎหมาย การให้ความเคารพสิทธิมนุษยชน ธำรงและพัฒนาความหลากหลายด้านวัฒนธรรม พร้อมทั้งยืนยันว่า เวียดนามปฏิบัตินโยบายการต่างประเทศที่เสมอต้นเสมอปลายคือ อิสระ พึ่งพาตนเอง สันติภาพ ร่วมมือและพัฒนา ความหลากหลายและพหุภาคี การเป็นฝ่ายรุกในการผสมผสานเข้ากับกระแสโกลอย่างเข้มแข็ง เป็นมิตร เป็นหุ้นส่วนที่น่าเชื่อถือและเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบในประชาคมระหว่างประเทศ เวียดนามเป็นฝ่ายรุกในการเสนอความคิดริเริ่มต่างๆต่อการปฏิบัติยุทธศาสตร์และโครงการต่างๆของประชาคม มีส่วนร่วมเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นเอกฉันท์ภายในกลุ่ม ขยายความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอื่นๆเพื่อมีส่วนร่วมต่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด