เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่34

(VOVWORLD) - เช้าวันที่8พฤษภาคม ณ อาคารสภาแห่งชาติ  ได้มีการเปิดการประชุม คณะกรรมาธิการสามัญแห่งสภาแห่งชาติครั้งที่34เป็นเวลา3วัน  
เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่34 - ảnh 1ประธานสภาแห่งชาติ เหงวียนถิกิมเงินกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม  

ในการประชุมนี้ คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติจะแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายการลงทุนสาธารณะ ร่างกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขและการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับที่98ขององค์การแรงงานสากล

สำหรับงานด้านการตรวจสอบ คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติจะหารือเกี่ยวกับร่างรายงานผลการตรวจสอบการแก้ไขข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ส่งถึงการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่6และแสดงความคิดเห็นต่อการเตรียมความพร้อมให้แก่การจัดการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่7

ในการนี้ คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติจะรับฟังรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมและงบประมาณแผ่นดินในปี2018และช่วงต้นปี2019   การใช้เงินทุนมูลค่า1หมื่นล้านด่งจากการปรับลดแหล่งเงินทุนของโครงการสำคัญของประเทศ

ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม นาง เหงียนถิกิมเงิน เสนอให้ผลักดันการเบิกจ่ายเงินลงทุนภาครัฐและความคืบหน้าของโครงการสำคัญระดับชาติ เพราะปัจจุบัน ยังไม่มีการสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่เศรษฐกิจในระยะสั้น รวมทั้งเสนอให้รัฐบาลมีนโยบายให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆต่อการลงทุนให้แก่สถานประกอบการเอฟดีไอและสถานประกอบการภายในประเทศ “บรรยากาศการลงทุนประกอบธุรกิจได้รับการปรับปรุง แต่ยังไม่สามารถตอบสนองสถานการณ์ที่เป็นจริง สถานประกอบการต่างประเทศและสำนักงานภาครัฐไม่ประสบความลำบากในด้านระเบียบราชการ แต่สถานประกอบการภายในประเทศประสบอุปสรรคเกี่ยวกับระเบียบราชการ นอกจากนโยบายที่ไม่เสมอภาคแล้ว จำนวนสถานประกอบการที่ยุติกิจการก็อยู่ในระดับสูง โดยเฉพาะกลุ่มสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ในช่วงต้นปี 2019 การจดทะเบียนสถานประกอบการมีสัญญาณชะลอตัวซึ่งรัฐบาลกำลังเฝ้าติดตามปัญหานี้เพื่อมีมาตรการแก้ไขที่เหมาะสม”

หลังพิธีเปิด ที่ประชุมได้รับฟังรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับประเมินผลการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินเพิ่มเติมปี 2018 ประเมินสถานการณ์การปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินในช่วงต้นปี 2019 รับฟังรายงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวางแผนและการลงทุน เหงียนชี้หยุง เกี่ยวกับเศรษฐกิจสังคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด