เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่ 44

(VOVworld) – ที่ประชุมจะพิจาณาและอนุมัติมติเกี่ยวกับการประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016 – 2021

เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่ 44 - ảnh 1
เปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่ 44

(VOVworld) – เมื่อเช้าวันที่ 14 มกราคม คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้จัดการประชุมครั้งที่ 44 ภายใต้อำนวยการของนายเหงียนซิงหุ่งห์ ประธานรัฐสภาโดยหารือเกี่ยวกับเนื้อหาสำคัญต่างๆ รวมทั้งการเตรียมพร้อมให้แก่การเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสมาชิกสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม ประธานรัฐสภาเหงียนซิงหุ่งห์ได้ระบุว่า ที่ประชุมจะพิจาณาและอนุมัติมติเกี่ยวกับการประกาศวันเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016 – 2021  แสดงความคิดเห็นต่อร่างมติแนะนำการระบุโครงสร้าง สัดส่วนและจัดสรรจำนวนผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาประชาชนทุกระดับ พิจารณาอนุมัติมติแนะนำการปฏิบัติกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาและสภาประชาชนทุกระดับ ประธานรัฐสภาเหงียนซิงหุ่งห์ยังกำชับว่า สำนักงานที่เกี่ยวข้องต้องประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การชี้นำมีความพร้อมเพรียงและถูกต้องเพื่อให้การจัดการเลือกตั้งประสบความสำเร็จ หลังพิธีเปิด คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับฟังและปรับปรุงร่างกฎหมายการลงนาม เข้าร่วมและปฏิบัติอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับแก้ไข
โอกาสนี้ คณะกรรมาธิการฯยังแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 4 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างกฎหมายการลงนาม เข้าร่วมและปฏิบัติอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับแก้ไข กฎหมายการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กฎหมายภาษีการส่งออกและนำเข้าฉบับแก้ไขและกฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิตและการควบคุมภาษีฉบับเพิ่มเติมและแก้ไขเพื่อยื่นต่อการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 11 สมัยที่ 13.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด