เปิดการประชุมครั้งที่๓คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่๑๒

(VOVWorld)-เช้าวันที่๔กรกฎาคม ได้มีการจัดการประชุมครั้งที่๓คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่๑๒
(VOVWorld)-เช้าวันที่๔กรกฎาคม ได้มีการจัดการประชุมครั้งที่๓คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่๑๒   ในการนี้  ที่ประชุมได้หารือและอนุมัติกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมือง คณะเลขาธิการกลางพรรคและคณะกรรมการตรวจตราส่วนกลาง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมนูญของพรรค การตรวจตรา ตรวจสอบและระเบียบวินัยของพรรคการแนะนำรายชื่อผู้บริหารของสำนักงานภาครัฐและปัญหาที่สำคัญต่างๆ

เปิดการประชุมครั้งที่๓คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่๑๒    - ảnh 1
ท่าน เหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม
 ในการกล่าวปราศรัยในพิธีเปิด ท่าน เหงวียนฟู้จ๋อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้ชี้ชัดถึงเนื้อหาที่สำคัญเพื่อให้ที่ประชุมหารือและแสดงความคิดเห็น   สำหรับกลไกการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางพรรค คณะเลขาธิการกลางพรรคและคณะกรรมการตรวจตราส่วนกลาง ท่าน เหงวียนฟู้จ๋องได้ย้ำว่า “ กรมการเมือง คณะเลขาธิการกลางพรรคและคณะกรรมการตรวจตราส่วนกลางต้องมีข้อกำหนดที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง  ส่งเสริมประชาธิปไตยในการดำเนินงานของคณะกรรมการกลางพรรค กรมการเมือง คณะเลขาธิการกลางพรรคและคณะกรรมการตรวจตราส่วนกลาง  การปฏิบัติระเบียบวินัยของพรรค ส่งเสริมความรับผิดชอบของบุคคล โดยเฉพาะ ผู้นำ เพิ่มทักษะความสามารถในการบริหารของพรรค ส่งเสริมการเป็นฝ่ายรุก ความคิดสร้างสรรค์และความรับผิดชอบขององค์กรต่างๆในระบบการเมือง  การเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการดำเนินงานของสำนักงานภาครัฐ
สำหรับข้อกำหนดเกี่ยวกับการปฏิบัติรัฐธรรมนูญพรรค  งานด้านการตรวจตราและตรวจสอบและระเบียบวินัยของพรรค ท่าน เหงียนฟู้จ๋องได้ชี้ชัดว่า  การประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่๑๒ของพรรคได้อนุมัติรายงานสรุปการปฏิบัติธรรมนูญของพรรคสมัยที่๑๑  การตัดสินใจเกี่ยวกับการไม่แก้ไขธรรมนูญพรรค  
สำหรับการเสนอรายชื่อผู้บริหารสำนักงานภาครัฐวาระปี๒๐๑๖-๒๐๒๑ ท่าน เหงวียนฟู้จ๋องได้ย้ำว่า นี่เป็นเรื่องที่สำคัญ  ในการประชุมนี้ กรมการเมืองได้เสนอให้คณะกรรมการกลางพรรคพิจารณาและแนะนำรายชื่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานประเทศ นายกรัฐมนตรี ประธานรัฐสภาและผู้บริหารของสำนักงานภาครัฐ๓๔ตำแหน่งที่ได้รับการลงคะแนนในการประชุมครั้งที่๒คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่๑๒เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา   คาดว่า การประชุมจะจัดไปจนถึงวันที่๘กรกฎาคมปี๒๐๑๖.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด