เปิดการประชุมครั้งที่ 12 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา

(VOVWORLD) - วันที่ 11 กรกฎาคม ณ อาคารรัฐสภา คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้จัดการประชุมครั้งที่ 12 ภายใต้อำนวยการของนางเหงียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนาม 

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม นางเหงียนถิกิมเงินได้แจ้งเนื้อหาหลักในการประชุมครั้งนี้ อย่างเช่น ทางคณะกรรมาธิการฯจะสรุปผลการประชุมครั้งที่ 3 รัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 14 และแสดงความคิดเห็นต่อการเตรียมการประชุมครั้งที่ 4 รัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 14 ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ หารือเกี่ยวกับการลงโทษปรับในกรณีที่ละเมิดกฎหมายด้านความเลื่อมใส แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการอนุมัติพิธีสารที่ 7 เกี่ยวกับระบบการตรวจสอบศุลกากรในกรอบข้อตกลงอาเซียนเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกให้แก่ศุลกากรในการนำเข้าและส่งออกสินค้า ปรับปรุงกลุ่มเป้าหมายที่ใช้พันธบัตรรัฐบาลสำรองช่วงปี 2012-2015 ของโครงการซ่อมแซมโรงเรียนให้ยั่งยืน ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน การเพิ่มและประหยัดงบประมาณแผ่นดินปี 2016 เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด