เปิดการประชุมครั้งที่ 25 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา

(VOVworld) - ตามระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาจะหารือถึงปัญหาสำคัญที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของร่างกฎหมายฉบับต่างๆ

เปิดการประชุมครั้งที่ 25 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา - ảnh 1

(VOVworld) - การประชุมครั้งที่ 25 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภามีขึ้นในระหว่างวันที่ 20-21 กุมภาพันธุ์ ตามระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาจะหารือถึงปัญหาสำคัญที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของร่างกฎหมายฉบับต่างๆ ประกอบด้วย กฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมฉบับแก้ไข กฎหมายการก่อสร้างฉบับแก้ไข กฎหมายการรับรองเอกสารฉบับแก้ไขและกฎหมายการลงทุนภาครัฐ นอกจากนั้น ที่ประชุมยังแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานประเมิน ถอดประสบการณ์การปฏิบัติมติ 35 ของรัฐสภาเกี่ยวกับการลงคะแนนไว้วางใจต่อผู้ที่ดำรงตำแหน่งที่รัฐสภาและสภาประชาชนเลือกและอนุมัติและอนุมัติเนื้อหาสำคัญต่างๆ
โดยในช่วงเช้าซึ่งเป็นวันแรกของการประชุม คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผู้แทนหลายท่านได้กล่าวถึงการวางผังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและเกาะแก่ง ความรับผิดชอบในการบริหารของรัฐเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สำหรับการวางผังสิ่งแวดล้อมต้องพิจารณาถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องของการวางผังอื่นๆ เช่น การวางผังของแต่ละท้องถิ่น การวางผังก่อสร้างและการพัฒนาตัวเมือง
ส่วนในด้านการนำเข้าวัสดุและสิ่งของที่ชำรุด ผู้แทนหลายท่านได้เสนอว่า ต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดในการนำเข้าดังกล่าวเพื่อค้ำประกันการปฏิบัติให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นาย ฝุ่งก๊วกเหียน หัวหน้าคณะกรรมาธิการด้านงบประมาณได้เสนอว่าผมคิดว่า พวกเราต้องพิจารณาถึงการนำเข้าสิ่งของที่ชำรุดเพราะนี่เป็นสิ่งที่ประเทศที่พัฒนาทิ้งแล้วซึ่งในร่างกฎหมายยังระบุถึงวัสดุที่ไม่สามารถทำลายได้ เช่น เหล็ก เหล็กกล้าและพลาสติก ดังนั้นต้องคำนึงถึงผลที่จะได้รับ
ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของร่างกฎหมายการรับรองเอกสารฉบับแก้ไข./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด