เปิดการประชุมครั้งที่ 33 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 10 เมษายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติครั้งที่ 33 ในระหว่างวันที่ 10-18 เมษายน 
เปิดการประชุมครั้งที่ 33 คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติ - ảnh 1ภาพการประชุม (quochoi.vn

ในการนี้ นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้เผยว่า ที่ประชุมจะแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายเจ้าหน้าที่พนักงานและกฎหมายข้าราชการ กฎหมายหุ้นฉบับแก้ไข ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายการประกอบธุรกิจประกันภัย กฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญา กฎหมายการเข้าออกเมืองของพลเมืองเวียดนาม ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายโครงสร้างรัฐบาลและกฎหมายโครงสร้างทางการปกครองท้องถิ่น ที่ประชุมยังรับฟังรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆของร่างประมวลกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไข แสดงความคิดเห็นต่อการรวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุงร่างกฎหมายการป้องกันและต่อต้านผลร้ายจากสุราและเบียร์และร่างกฎหมายห้องสมุด

ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินได้กำชับให้กระทรวงแรงงาน ทหารทุพพภาพและสังคมเร่งปรับปรุงร่างประมวลกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขให้สอดคล้องข้อตกลงระหว่างประเทศที่เวียดนามได้เข้าร่วม“คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติจะแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆของประมวลกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไขเพื่อยื่นเสนอให้แก่รัฐบาล ส่วนในการประชุมสภาแห่งชาติในเดือนพฤษภาคมจะแสดงความคิดเห็นต่อประมวลกฎหมายแรงงานฉบับแก้ไข”

ประธานสภาแห่งชาติเหงวียนถิกิมเงินยังเผยว่า ที่ประชุมจะแสดงความคิดเห็นต่อโครงการตรวจสอบกิจกรรมต่างๆของสภาแห่งชาติ คณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติปี 2020 รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัตินโยบาย กฎหมายเกี่ยวกับการวางผัง การบริหารและใช้ที่ดินในเขตตัวเมืองหลังจากที่กฎหมายที่ดินปี 2013 มีผลบังคับใช้จนถึงปี 2018 รายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการส่งเสริมการประหยัด ต่อต้านการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยปี 2018 และแสดงความคิดเห็นต่อการเตรียมให้แก่การประชุมครั้งที่ 7 ของสภาแห่งชาติ

ในเช้าวันเดียวกัน ที่ประชุมได้พิจารณาและอนุมัติการปรับปรุงขอบเขตการบริหารราชการในตำบล 5 แห่งและยุบตำบล 1 แห่งของอำเภอลองแถ่ง จังหวัดด่งนาย การจัดตั้งแขวงสังกัดตัวเมืองลองแค้งและจัดตั้งเมืองลองแค้ง ในจังหวัดด่งนาย

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห้นต่อร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายการประกอบธุรกิจประกันภัย และกฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด