เปิดการประชุมครั้งที่ 6 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 4 ตุลาคม การประชุมครั้งที่ 6 คณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ได้มีขึ้น ณ กรุงฮานอย ภายใต้อำนวยการของท่านเหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค

ในการประชุมครั้งนี้ คณะกรรมการกลางพรรคจะหารือและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจ – สังคม การเงินและงบประมาณแผ่นดินในปี 2017 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม งบประมาณและงบประมาณแผ่นดินปี 2018 ผลักดันการป้องกัน ดูแลและรักษาสุขภาพให้แก่ประชาชนและงานด้านประชากรในสถานการณ์ใหม่ เปลี่ยนแปลงใหม่ระบบองค์กรและการบริหาร ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักงานภาครัฐ เปลี่ยนแปลงใหม่กลไกของระบบการเมืองให้กระทัดรัดและมีประสิทธิภาพต่อไป

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม เลขาธิการใหญ่พรรคเหงียนฟู้จ่องได้เสนอปัญหาที่คณะกรรมการฯควรหารือ พิจารณาและตัดสินใจ โดยย้ำว่า ในการประชุมครั้งนี้จะหารือเกี่ยวกับปัญหาที่ส่งผลในวงกว้าง เป็นพื้นฐานและเร่งด่วน ซึ่งเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมในแต่ละปี การเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาสังคม การเปลี่ยนแปลงใหม่ทางการเมืองพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงใหม่และพัฒนาเศรษฐกิจตามเจตนารมณ์ของมติการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด