เปิดการประชุมครั้งที่ 8 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 2 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมครั้งที่ 8 คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 12 ซึ่งก่อนการหารือปัญหาต่างๆ ได้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้แก่อดีตเลขาธิการใหญ่พรรคโด๋เหมื่อยและประธานประเทศเจิ่นด่ายกวาง

ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม เลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ่องได้ย้ำว่า ระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้มีประเด็นสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับการชี้นำการปฏิบัติเป้าหมาย หน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ประสบความสำเร็จ การสร้างสรรค์องค์กรพรรคให้เข้มแข็ง โปร่งใสตามที่ได้ระบุในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 และการเตรียมความพร้อมให้แก่การจัดการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

สำหรับด้านเศรษฐกิจสังคม การเงินและงบประมาณแผ่นดินปี 2018 – 2019 ท่านเลขาธิการใหญ่พรรคได้กำชับให้ต้องทำการหารือ ประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม การเงินและงบประมาณแผ่นดินใน 9 เดือนที่ผ่านมา พยากรณ์การปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้  ประเมินการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม การเงิน งบประมาณแผ่นดินและการลงทุนสาธารณะระยะปี 2016 – 2020 กึ่งวาระ

สำหรับการสรุป 10 ปีการปฏิบัติมติของที่ประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 10 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางทะเลเวียดนามจนถึงปี 2020 ท่าน เหงวียนฟู้จ่องได้ชี้ชัดว่า เนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลมีความผูกพันใกล้ชิดกับการพัฒนาเศรษฐกิจของเวียดนาม ซึ่งต้องได้รับการเผยแพร่และทำความเข้าใจอย่างทั่วถึงเพื่อยกระดับความรู้และความรับผิดชอบของประชาชนทุกคนในการบริหาร ใช้ประโยชน์จากศักยภาพและจุดแข็งทางทะเล ส่วนสำหรับการกำหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรคในการเป็นตัวอย่างปฏิบัติกิจกรรมต่างๆนั้น เลขาธิการใหญ่พรรคเหงวียนฟู้จ่องได้เผยว่า“เพื่อผลักดัน เชิดชูความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค ก่อนอื่นสมาชิกกรมการเมืองพรรค สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคและคณะกรรมการกลางพรรคต้องเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ กรมการเมืองพรรคได้ยื่นเสนอให้คณะกรรมการกลางพรรคพิจารณาประกาศมติแนะนำการปฏิบัติและการตรวจสอบในด้านนี้”

ในช่วงเช้า ที่ประชุมได้รับฟังนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกอ่านรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม งบประมาณแผ่นดินปี 2018 แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและร่างงบประมาณแผ่นดินปี 2019 นาย ฝ่ามบิ่งมิง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอ่านรายงานสรุป10ปีการปฏิบัติมติของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคครั้งที่ 4 สมัยที่ 10 เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางทะเลจนถึงปี 2020 ส่วนนาย ฝ่ามมิงชิ้ง หัวหน้าคณะกรรมการด้านบุคลากรส่วนกลางได้อ่านรายงานของกรมการเมืองพรรคเกี่ยวกับการกำหนดความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่สมาชิกพรรค โดยเริ่มจากสมาชิกกรมการเมืองพรรค สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคและคณะกรรมการกลางพรรคเป็นตัวอย่างปฏิบัติกิจกรรมต่างๆและการจัดตั้งอนุกรรมการต่างๆเตรียมความพร้อมให้แก่การประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้หารือตามหน่วยเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม งบประมาณแผ่นดินปี 2018 แผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและร่างงบประมาณแผ่นดินปี 2019 .

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด