เปิดการประชุมครั้งที่6ของคณะกรรมาธิการดูแลปัญหาทางสังคมของรัฐสภา

(VOVWorld)-วันที่27เมษายน ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดการประชุมครบองค์ครั้งที่6ของคณะกรรมาธิการดูแลปัญหาทางสังคมของรัฐสภาเป็นเวลา2วัน 
เปิดการประชุมครั้งที่6ของคณะกรรมาธิการดูแลปัญหาทางสังคมของรัฐสภา - ảnh 1
ภาพของการประชุม
(Photo: vietnamplus.vn) 
(VOVWorld)-วันที่27เมษายน ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดการประชุมครบองค์ครั้งที่6ของคณะกรรมาธิการดูแลปัญหาทางสังคมของรัฐสภาเป็นเวลา2วัน นาย เหงวียนทวี๊แอง หัวหน้าคณะกรรมาธิการฯได้เผยว่า ที่ประชุมจะแสดงความคิดเห็นและประเมินผลกระทบของนโยบายด้านแรงงาน ทหารทุพพลภาพ สังคมและสาธารณสุข  ทำการตรวจสอบรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัตินโยบาย การประกันสังคม  การบริหารและการใช้กองทุนประกันสังคมในปี2016และรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศในปี2016  รายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงการสร้างสรรค์ระบบกฎหมายและกฤษฎีกาปี2017และข้อเสนอเกี่ยวกับการสร้างสรรค์กฎหมายและกฤษฎีกาในปี2018ที่คณะกรรมาธิการดูแล
หลังพิธีเปิดการประชุม  ที่ประชุมได้หารือและแสดงความคิดเห็นต่อรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์การปฏิบัตินโยบาย  ประกันสังคม  การบริหารและการใช้กองทุนประกันสังคมในปี2016.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด