เปิดการประชุมซอมอาเซียน +3 และเอเชียตะวันออก

(VOVworld) – ได้มีการจัดการประชุมซอมอาเซียน +3 ซึ่งประกอบด้วย 10 ประเทศอาเซียนกับ 3 ประเทศคือจีน สาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่น
เปิดการประชุมซอมอาเซียน +3 และเอเชียตะวันออก - ảnh 1

(VOVworld) – ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เมื่อเช้าวันที่ 23 กรกฎาคม ณ กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาวได้มีการจัดการประชุมซอมอาเซียน +3 ซึ่งประกอบด้วย 10 ประเทศอาเซียนกับ 3 ประเทศคือจีน สาธารณรัฐเกาหลีและญี่ปุ่น และการประชุมซอมกับบรรดาประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ซึ่งประกอบด้วย 8 ประเทศหุ้นส่วนคือ จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น สหรัฐ รัสเซีย อินเดีย ออสเตรเลียและนิวซิแลนด์ เพื่อเตรียมพร้อมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน + 3 และเอเชียตะวันออกที่จะมีขึ้นในวันที่ 26 กรกฎาคม โดยหารือเกี่ยวกับประเด็นการให้สิทธิพิเศษในกรอบความร่วมมือดังกล่าว ในการประชุมซอมอาเซียน +3 ได้มีการหารือเกี่ยวกับบทบาทของกระบวนการความร่วมมืออาเซียน +3 กรอบที่สำคัญเพื่อขยายความเชื่อมโยงในภูมิภาค มุ่งสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืนคือประชาคมเอเชียตะวันออก พร้อมทั้งเห็นพ้องกันว่า จะยกระดับประสิทธิภาพและเร่งปฏิบัติแผนปฏิบัติงานของอาเซียน +3ระยะปี 2013-2017 พิจารณาการร่างแผนปฏิบัติงานของอาเซียน +3 ในระยะใหม่ ส่วนในการประชุมซอมอีเอเอสได้มีการหารือเกี่ยวกับโครงสร้างของภูมิภาคที่กำลังได้รับการก่อตั้งและบทบาทของอีเอเอสและความร่วมมือในด้านต่างๆในกรอบของอีเอเอส.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด