เปิดการประชุมรัฐบาลประจำเดือนพฤศจิกายน

(VOVWORLD) - ในการประชุมรัฐบาลประจำเดือนพฤศจิกายนเมื่อเช้าวันที่ 1 ธันวาคม ท่าน เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมรัฐบาลที่ได้เสนอปัญหาต่างๆด้านกฎหมายและการบริหารเศรษฐกิจสังคมในปี 2018 ในการประชุมครั้งที่ 4 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14
เปิดการประชุมรัฐบาลประจำเดือนพฤศจิกายน - ảnh 1ภาพการประชุม 

ท่าน เหงวียนซวนฟุกกล่าวถึงความสำเร็จของการประชุมสัปดาห์ผู้นำเอเปก การควบคุมภาวะเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การผลิตอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขยายตัวด้านการท่องเที่ยวและการบริการและกำชับให้กระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆปฏิบัติหน้าที่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมในปีนี้ต่อไป “อีก 1 เดือนก็จะถึงปีใหม่ 2018 แต่ยังมีงานที่ต้องทำมากมาย ดังนั้นผมกำชับให้ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆเน้นชี้นำการปฏิบัติเป้าหมายต่างๆให้ประสบความสำเร็จ พร้อมทั้งแก้ไขอุปสรรคต่างๆเพื่อผลักดันการผลิต การประกอบธุรกิจและใช้โอกาสจากการอุปโภคบริโภคของประชาชนในช่วงปลายปีเพื่อส่งเสริมการจำหน่วยสินค้าและการบริการ ปีนี้เป็นปีที่เวียดนามผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพแห่งชาติ ส่งเสริมการลงทุนและการปฏิรูประเบียบราชการ แต่ยังมีงานต่างๆที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งต้องได้รับการปรับปรุงและส่งเสริมการปฏิบัติมากขึ้น”

นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆหารือเกี่ยวกับหน้าที่ที่สำคัญต่างๆเพื่อให้งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สมาชิกรัฐบาลต้องปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ต่อสภาแห่งชาติเป็นอย่างดี เปลี่ยนคำมั่นที่ให้ไว้ให้กลายเป็นความจริงในการชี้นำและบริหาร

สำหรับมติกำหนดงานด้านการชี้นำ บริหารของรัฐบาลและระบบราชการภาครัฐในปี 2018 นายกรัฐมนตรีกำชับว่า ต้องไม่เสนอมาตรการและหน้าที่มากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงความซ้ำซ้อนกับความรับผิดชอบของกระทรวง หน่วยงาน และมติฉบับอื่นๆของรัฐบาล

ตามกำหนดการ ที่ประชุมจะหารือเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคมในเดือนพฤศจิกายนและในรอบ 11 เดือนที่ผ่านมา ร่างมติของรัฐบาลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติมติของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 6 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่และปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการ ปัญหาต่างๆด้านสาธารณสุขและปัญหาประชากร อีกทั้งพิจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดทำร่างกฎหมายและกฤษฎีกา รายงานสรุปผล 5 ปีการปฏิบัติยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาแหล่งบุคลากรระยะปี 2011 – 2020และแผนการปรับปรุงการลงทุนสาธารณะ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด