เปิดการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 11 สมัยที่ 13

(VOVworld) – ในการกล่าวปราศรัยในพิธีเปิด นายเหงียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภาได้ย้ำถึงความสำคัญและความหมายพิเศษของการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 11 สมัยที่ 13 ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญและต้องแก้ไขมากมาย

เปิดการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 11 สมัยที่ 13 - ảnh 1
นายเหงียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภากล่าวปราศรัยในพิธีเปิด

(VOVworld) – เมื่อเช้าวันที่ 21 มีนาคม การประชุมครั้งที่ 11 ซึ่งเป็นนัดสุดท้ายของรัฐสภาเวียดนามสมัยที่ 13 ได้เปิดขึ้น ณ กรุงฮานอย โดยมีผู้นำพรรค รัฐ รัฐบาล รัฐสภา แนวร่วมปิตุภูมิ นักปฏิวัติอาวุโส สมาชิกรัฐสภา ตัวแทนคณะทูตานุทูตและองค์การระหว่างประเทศประจำกรุงฮานอยเข้าร่วม สำหรับการประชุมครั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีวิทยุเวียดนาม สถานีโทรทัศน์ช่องรัฐสภาและสถานีโทรทัศน์ส่วนกลาง
ในการกล่าวปราศรัยในพิธีเปิด นายเหงียนซิงหุ่ง ประธานรัฐสภาได้ย้ำถึงความสำคัญและความหมายพิเศษของการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 11 สมัยที่ 13 ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญและต้องแก้ไขมากมาย นายเหงียนซิงหุ่งระบุอย่างชัดเจนว่า “ในการประชุมครั้งนี้ รัฐสภาจะพิจารณา ประเมินและเสริมเพิ่มเติมผลการปฏิบัติหน้าที่เศรษฐกิจ – สังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2015 ผลการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2011-2015 และแผ่นความเห็นชอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2016-2020 พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติร่างกฎหมายฉบับต่างๆ เช่น กฎหมายการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กฎหมายสื่อมวลชนฉบับแก้ไข กฎหมายการลงนาม การเข้าร่วมและปฏิบัติอนุสัญญาระหว่างประเทศฉบับแก้ไข กฎหมายการคุ้มครอง การดูแลและให้การศึกษาแก่เด็กฉบับแก้ไข  กฎหมายเภสัชภัณฑ์ฉบับแก้ไข กฎหมายภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับแก้ไข กฎหมายภาษีสรรพสามิตและกฎหมายการบริหารภาษีตลอดจนกฎหมายภาษีนำเข้าส่งออกฉบับแก้ไข   ที่ประชุมจะพิจารณาการปรับปรุงองค์ประกอบของสำนักงานภาครัฐ พิจารณาผลการปฏิบัติงานของกลไกภาครัฐโดยเฉพาะในวาระที่ผ่านมาและปัญหาที่สำคัญอื่นๆ”
ในนามของรัฐบาล นายเหงียนซวนฟุ๊ก รองนายกรัฐมนตรีได้อ่านรายงานประเมินและเสริมเพิ่มเติมผลการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมปี 2015 การดำเนินปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมปี 2016 และรายงานเกี่ยวกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมระยะ 5 ปีตั้งแต่ปี 2016-2020 ส่วนนายเหงียนเถียนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้อ่านรายงานสรุปข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด