เปิดการประชุมรัฐสภาครั้งแรกสมัยที่ 14

(VOVworld) – ในการประชุมในเช้าวันนี้ รัฐสภาได้รับฟังรายงานสรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสมาชิกสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 ผลการตรวจสอบสมาชิกภาพของผู้แทนรัฐสภา รายงานรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนทั่วประเทศในการเลือกตั้งดังกล่าว

เปิดการประชุมรัฐสภาครั้งแรกสมัยที่ 14 - ảnh 1
ท่าน เหงียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภา

(VOVworld) – เช้าวันที่ 20 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย การประชุมรัฐสภาครั้งแรก สมัยที่ 14 ได้เปิดขึ้นอย่างเป็นทางการโดยมี ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรค ท่าน เจิ่นด่ายกวาง ประธานประเทศ ท่าน เหงียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรี ท่าน เหงียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภา พร้อมผู้นำ อดีตผู้นำของพรรค รัฐ รัฐบาล รัฐสภา แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม ตัวแทนของกระทรวง หน่วยงาน คณะทูตานุทูตและสมาชิกรัฐสภา 494 คนเข้าร่วม

ในการกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม ท่าน เหงียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาได้ยืนยันว่า ในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสมาชิกสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ลงคะแนนเลือกสมาชิกรัฐสภา 494 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มมหาสมัคคีชนในชาติ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและสติปัญญาของประชาชน นี่คือผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของประชาชนเวียดนามในกระบวนการดำเนินงานแห่งประชาธิปไตย แสดงให้เห็นถึงจิตสำนึกทางการเมือง ความรับผิดชอบของพลเมืองและบทบาทของระบบการเมืองต่อเหตุการณ์สำคัญนี้“รัฐสภาสมัยที่ 14 เริ่มดำเนินงานในสภาวการณ์ที่พรรค ปวงชนและกองทัพกำลังปฏิบัติมติของที่ประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 12 และย่างเข้าสู่ระยะใหม่ นอกจากความสะดวกเนื่องจากผลสำเร็จของการปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ในตลอด 30 ปีที่ผ่านมา เวียดนามก็กำลังต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทาย โดยความต้องการเกี่ยวกับการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิในระยะใหม่ได้สร้างภารหน้าที่ที่หนักหน่วง แต่สูงส่งต่อรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา ด้วยความไว้วางใจและความเชื่อมั่นของประชาชนในทั่วประเทศ สมาชิกรัฐสภา 494 คนจะเป็นพลังที่เข้มแข็งและพลังขับเคลื่อนที่ยิ่งใหญ่เพื่อให้รัฐสภาสมัยที่ 14  พยายามเสร็จสิ้นการปฏิบัติหน้าที่ที่ประชาชนได้มอบหมายให้ประสบความสำเร็จ.”
โอกาสนี้ ท่าน เหงียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามได้มีบทปราศรัยที่สำคัญในพิธีเปิดการประชุมรัฐสภาครั้งแรกสมัยที่ 14 
เปิดการประชุมรัฐสภาครั้งแรกสมัยที่ 14 - ảnh 2
นาย เหงียนเถี่ยนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

ในการประชุมในเช้าวันนี้ รัฐสภาได้รับฟังรายงานสรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสมาชิกสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 ผลการตรวจสอบสมาชิกภาพของผู้แทนรัฐสภา รายงานรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนทั่วประเทศในการเลือกตั้งดังกล่าว นาย เหงียนเถี่ยนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เผยว่า“ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจเป็นพิเศษถึงแผนการปฏิบัติงานและคำมั่นของผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งในการประชุมพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และมีความประสงค์ว่า ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะปฏิบัติตามแผนและคำมั่นที่ให้ไว้อย่างสมบูรณ์ พร้อมทั้งเสนอให้มีกลไกเพื่อให้แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามและประชาชนตรวจสอบการปฏิบัติแผนปฏิบัติงานตามที่ให้คำมั่นไว้ของผู้แทนรัฐสภา ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนมีความประสงค์ว่า สมาชิกรัฐสภาสมัยที่ 14 และสมาชิกสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2016-2021 จะปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้แทนประชาชนเป็นอย่างดี พบปะ รับฟังความคิดเห็นและเสนอความคิดเห็นและความปรารถนาของประชาชนต่อสำนักงานภาครัฐอย่างสมบูรณ์และถูกต้อง ติดตามกระบวนการแก้ไขข้อเสนอของประชาชนเพื่อมีคำตอบให้แก่ประชาชน ส่งเสริมสติปัญญาและความรับผิดชอบเพื่อเปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของรัฐสภาและสภาประชาชนทุกระดับ”
คาดว่า ในระหว่างดำเนินการประชุมตั้งแต่วันที่ 20-29 กรกฎาคม รัฐสภาจะพิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับบุคลากรระดับสูงของรัฐสภา รัฐและรัฐบาลตามข้อกำหนดของรัฐธรรมนูญ รับฟังรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและงบประมาณแผ่นดินใน 6 เดือนแรกของปี2016 มาตรการปฏิบัติใน 6 เดือนที่เหลือของปี อนุมัติการปิดงบประมาณแผ่นดินปี 2014 พิจารณาอนุมัติมติของรัฐสภาเกี่ยวกับโครงการร่าง กฎหมาย กฤษฎีกา โครงการตรวจสอบการปฏิบัติงานของรัฐสภาในปี 2017 และการจัดตั้งคณะตรวจสอบเชิงวิชาการ
บ่ายวันเดียวกัน ท่าน เหงวียนถิกิมเงิน ประธานรัฐสภาเวียดนามได้ยื่นรายงานเกี่ยวกับจำนวนรองประธานและสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา  โดยเสนอให้รัฐสภาพิจารณาองค์ประกอบคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาสมัยที่๑๔รวมสมาชิก๑๘คนที่ประกอบด้วยประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา๔คนและสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา๑๓คน
บรรดาผู้แทนรัฐสภาก็ได้หารือในกลุ่มเกี่ยวกับจำนวนรองประธานรัฐสภาและสมาชิกคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด