เปิดการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 21 พฤษภาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 ซึ่งก่อนพิธีเปิด บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้ไปวางพวงมาลาและเข้าเคารพศพประธานโฮจิมินห์ ต่อจากนั้น เข้าร่วมการประชุมเตรียมการเพื่อแสดงความคิดเห็นและลงคะแนนเห็นชอบต่อร่างระเบียบวาระการประชุม
เปิดการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 - ảnh 1นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติกล่าวปราศรัยเปิดการประชุม (VNA)

บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติจะประชุมเป็นเวลา 20 วัน โดยจะหารือถึงการจัดทำและอนุมัติร่างกฎหมาย 8 ฉบับได้แก่ ร่างกฎหมายการเปิดโปงฉบับแก้ไข  ร่างกฎหมายเขตราชการ-เศรษฐกิจพิเศษเวินโด่น บั๊กเวินฟองและฟู้ก๊วก ร่างกฎหมายการชั่งตวงวัดและแผนที่ ร่างกฎหมายการแข่งขันฉบับแก้ไข ร่างกฎหมายความมั่นคงทางอินเตอร์เน็ต ร่างกฎหมายกลาโหมฉบับแก้ไข ร่างกฎหมายแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายการกีฬา ร่างกฎหมายแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายการวางผัง ร่างมติ 1 ฉบับและแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 8 ฉบับ ที่ประชุมยังสงวนเวลาให้แก่งานด้านการตรวจสอบสูงสุด พร้อมทั้งพิจารณาและตัดสินใจปัญหาที่สำคัญอื่นๆ โดยเฉพาะที่ประชุมจะสงวนเวลา 3 วันเพื่อตั้งและตอบกระทู้ถาม นาง เหงวียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้เผยว่า“ปี 2018 คือปีที่ 3 ของสภาแห่งชาติสมัยที่ 14 โดยมีหน้าที่สำคัญต่างๆ ซึ่งสภาแห่งชาติต้องส่งเสริมเจตนารมณ์ “เปลี่ยนแปลงใหม่ มีความคิดสร้างสรรค์และปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนและประชาชาติเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่างๆให้ลุล่วงไปด้วยดี โดยการจัดทำกฎหมายยังคงเป็นงานที่สำคัญของที่ประชุมครั้งนี้เพื่อแปรแนวทางของพรรค โดยเฉพาะมติของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคและรัฐธรรมนูญปี 2013 ให้เป็นรูปธรรมเพื่อปกป้องสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง สร้างสรรค์และปรับปรุงกลไกเศรษฐกิจเชิงตลาดตามแนวทางสังคมนิยม เสริมสร้างศักยภาพด้านกลาโหมและความมั่นคงของประเทศ ปฏิรูปโครงสร้างเจ้าหน้าที่ข้าราชการให้กระทัดรัดและผลักดันการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยอย่างมีประสิทธิภาพ”

ในช่วงเช้า ที่ประชุมได้รับฟังรายงานประเมินและเพิ่มเติมผลการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2017 การปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและร่างงบประมาณแผ่นดินในช่วงเดือนแรกของปี 2018  รายงานรวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชน รายงานผลการตรวจสอบรายงานการประเมินและเพิ่มติมผลการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณแผ่นดินปี 2017ของรัฐบาล การปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและร่างงบประมาณแผ่นดินในช่วงต้นปี 2018.  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด