เปิดการประชุมใหญ่องค์การตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดแห่งเอเชียหรือ ASOSAI ครั้งที่ 14

(VOVWORLD) - พิธีเปิดการประชุมใหญ่องค์การตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดแห่งเอเชียหรือ ASOSAI ครั้งที่ 14 และพิธีฉลองครบรอบ 40 ปีกฎบัตร ASOSAI ได้มีขึ้นในวันที่ 19 กันยายน ณ กรุงฮานอย 
เปิดการประชุมใหญ่องค์การตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดแห่งเอเชียหรือ ASOSAI ครั้งที่ 14 - ảnh 1พิธีเปิดการประชุม 

โดยมีประธานสภาแห่งชาติ เหงียนถิกิเงิน รองนายกรัฐมนตรี จิ่งดิ่งหยุง นาย Harib Al Amimi หัวหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE  ประธานองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศหรือ INTOSAI นาง Madinah Binti Mohamad หัวหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของมาเลเซีย ประธาน ASOSAI พร้อมผู้แทน 250 คนจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดของประเทศต่างๆในเอเชีย 46 แห่ง ตัวแทนของ INTOSAI และองค์การระหว่างประเทศต่างๆเข้าร่วม

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นาย โห่ดึ๊กเฟิก หัวหน้าสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามได้ย้ำว่า เวียดนามมีความภาคภูมิใจที่ได้ดำรงตำแหน่งประธาน ASOSAI วาระปี 2018-2021 สำนักงานฯพร้อมกับสมาชิกของ ASOSAI จะส่งเสริมผลงานที่ได้บรรลุ ผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก ASOSAI และ INTOSAI เพื่อผลักดันความสามัคคี ผลักดันความสามารถและพัฒนาชมรมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดมากขึ้น “ที่ประชุม ASOSAI 14 นอกจากทำการหารือและอนุมัติปัญหาสำคัญๆของการประชุมใหญ่ หัวข้อของการประชุมใหญ่ ASOSAI 14 “ตรวจเงินแผ่นดินในบรรยากาศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” คือหนึ่งในเนื้อหาสำคัญในระเบียบวาระการประชุม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงสาส์น คำมั่น ความพยายามและส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมของประชาคม ASOSAI ในการยืนหยัดเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติและแก้ไขความท้าทายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโลก แถลงการณ์ฮานอยจะเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการของการประชุมใหญ่ ASOSAI 14 นอกจากแนวทางและมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและแก้ไขความท้าทายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในโลก แถลงการณ์ฮานอยได้รับการคาดหวังว่า จะมีส่วนร่วมให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินสูงสุดเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถให้แก่สมาชิก SAI เพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม มีข้อเสนอสำคัญๆ เพื่อปรับปรุงคำแนะนำ กระบวนการและมาตรการตรวจเงินแผ่นดินให้มีความสมบูรณ์ เพื่อเป้าหมายพัฒนาอย่างยั่งยืน”

ในการกล่าวปราศรัยในพิธีเปิดการประชุม นาง เหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้ยืนยันว่า ในฐานะประธาน ASOSAI 14 เวียดนามจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อให้ ASOSAI พัฒนา เข้มแข็ง ยั่งยืน มีส่วนร่วมสำคัญต่อเศรษฐกิจต่างๆในเอเชียและโลก “ในเวลาที่จะถึง ดิฉันมีความประสงค์ว่า สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามจะผลักดันความโปร่งใส เปิดเผย ความเป็นมืออาชีพ ปรับปรุงกิจกรรมให้มีความทันสมัย สร้างสรรค์แถวขบวนเจ้าหน้าที่ตรวจเงินแผ่นดินที่มีจรรยาบรรณและซื่อสัตย์ มีทักษะ มีความรู้ด้านการตรวจเงินแผ่นดินที่ทันสมัย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามต้องส่งเสริมบทบาทเป็นผู้ปกป้องกฎหมาย การประหยัดในการบริหารการเงินภาครัฐและทรัพย์สินของรัฐ  จากการเป็นประชาคมที่มีความคล่องตัว ดิฉันมีความประสงค์ว่า บรรดาผู้แทนจะร่วมแรงร่วมใจ สร้างพลังขับเคลื่อนใหม่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศต่างๆในภูมิภาค ดังนั้นดิฉันเชื่อมั่นว่า การประชุม ASOSAI 14 จะประสบความสำเร็จอย่างงดงาม”

ตามระเบียบวาระการประชุม ที่ประชุมจะหารือและอนุมัติรายงานผลโครงการพัฒนาความสามารถ ASOSAI ในช่วงปี 2015-2018 แผนการพัฒนาความสามารถในช่วงปี 2018-2021 ร่างงบประมาณ ASOSAI ในช่วงปีงบประมาณ 2019-2021 เลือกประเทศเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่ ASOSAI ครั้งที่ 15 ปี 2021 เลือกคณะผู้บริหารและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินวาระปี 2018-2021 ส่งมอบตำแหน่งประธานและเลขาธิการใหญ่ ASOSAI วาระใหม่

คาดว่า ที่ประชุมจะอนุมัติแถลงการณ์ฮานอย ซึ่งเป็นเอกสารอย่างเป็นทางการที่สรุปผลงานสำคัญ ซึ่งที่ประชุมใหญ่ได้บรรลุ สะท้อนให้เห็นถึงคำมั่น ปฏิบัติการของประชาคม ASOSAI ต่อเป้าหมายการพัฒนาขององค์การในช่วงปี 2016-2021.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด