เปิดการรณรงค์เดือนปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน

(VOVWORLD) - วันที่ 6 พฤษภาคม ณ นครโฮจิมินห์ ได้มีการจัดพิธีเปิดการรณรงค์เดือนปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญของเดือนความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานในระหว่างวันที่ 1 - 31 พฤษภาคมในหัวข้อ “เป็นฝ่ายรุกในการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อสถานที่ทำงานเพื่อลดอุบัติเหตุในการทำงานและโรคจากการประกอบอาชีพ”
เปิดการรณรงค์เดือนปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน  - ảnh 1งานนิทรรศการภาพถ่าย " ความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน" ณ นครโฮจิมินห์

 นาย เหงวียนแองเทอ รองอธิบดีกรมความปลอดภัยในการทำงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่า วัตถุประสงค์ของกิจกรรมดังกล่าวคือเพื่อยกระดับความรู้ของหน่วยงานทุกระดับ นายจ้างและผู้ใช้แรงงานเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจากอุบัติเหตุในการทำงาน “ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสนทนากับสถานประกอบการ ฟอรั่มเกี่ยวกับความปลอดภัยสำหรับแรงงานวัยรุ่น การฝึกอบรมให้แก่นายจ้างและผู้ใช้แรงงาน ส่วนหน่วยงานบริหารภาครัฐจะผลักดันการตรวจสอบเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการทำงาน โดยเฉพาะในเขตสำคัญๆและท้องถิ่นที่มีสถานประกอบการเป็นจำนวนมาก เช่น นครโฮจิมินห์ จังหวัดบิ่งเยือง จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าและจังหวัดด่งนาย รวมทั้งตรวจสอบการปฏิบัติในหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานการก่อสร้าง วิศวกรรมเครื่องกลและการจ่ายกระแสไฟฟ้า”

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ จังหวัดกว๋างบิ่ง ได้มีการจัดพิธีเปิดเดือนกรรมกรและเดือนปฏิบัติการเกี่ยวกับความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานปี 2018.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด