เปิดการสัมมนาอาเซียน-จีนเกี่ยวกับการกู้ภัยในทะเลตะวันออก

(VOVworld)- เช้าวันที่19มิถุนายน ณ กรุงฮานอยสถาบันการต่างประเทศเวียดนามได้เปิดสัมมนาอาเซียน-จีนในหัวข้อ กระชับความร่วมมืออาเซียน-จีนในการกู้ภัยต่อคนและเรือที่ประสบอุบัติเหตุในทะเลตะวันออก

 เปิดการสัมมนาอาเซียน-จีนเกี่ยวกับการกู้ภัยในทะเลตะวันออก - ảnh 1
สัมมนาอาเซียน-จีนในหัวข้อ กระชับความร่วมมืออาเซียน-จีนในการกู้ภัยต่อคนและเรือที่ประสบอุบัติเหตุในทะเลตะวันออก
(VOVworld)- เช้าวันที่19มิถุนายน ณ กรุงฮานอยสถาบันการต่างประเทศเวียดนามได้เปิดสัมมนาอาเซียน-จีนในหัวข้อ กระชับความร่วมมืออาเซียน-จีนในการกู้ภัยต่อคนและเรือที่ประสบอุบัติเหตุในทะเลตะวันออก ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่อยู่ในกรอบของแผนปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติข้อกำหนดในการแนะนำการปฏิบัติแถลงการว่าด้วยการปฏิบัติของฝ่ายต่างๆในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีที่ผู้นำอาเซียนและจีนได้ผ่านความเห็นชอบเมื่อปี2012 เป้าหมายของการสัมมนาคือมุ่งแสวงหามาตรการผลักดันความร่วมมือระหว่างอาเซียนและจีนในการค้นหาและกู้ภัยในทะเลตะวันออก มีส่วนร่วมเสริมสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลตะวันออก ร่วมสร้างสรรค์ความไว้วางใจระหว่างสองฝ่าย ในการพบปะกับสื่อมวลชนนอกรอบการสัมมนา รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศเวียดนาม ฝามกวางวิงยืนยันว่า หนึ่งในปัจจัยสำคัญของดีโอซีคือมาตรการสร้างความไว้วางใจและนี่คือหนึ่งในมาตรการที่สองฝ่ายได้ทาบทามกันเพื่อผลักดันกิจกรรมสร้างสรรค์ความไว้วางใจ ช่วยเพิ่มความเข้าใจกันมากขึ้นเพื่อที่จะมีมาตรการร่วมมือยื่นเสนอให้รัฐบาลทั้งสองประเทศพิจารณาปฏิบัติ แต่เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ต้องค้ำประกันเป้าหมายแห่งสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยและการเดินเรืออย่างเสรีในเขตนี้ โดยทุกอย่างต้องอิงตามกฎหมายสากลโดยเฉพาะอนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลเพื่อแก้ไขการพิพาทและให้ความเคารพต่อสิทธิผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ  
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศฝามกวางวิงยังย้ำว่า ในฐานะเป็นประเทศที่มีชายฝั่งทะเลยาวและความปรารถนาดีในการผลักดันการสร้างสรรค์ความไว้วางใจและความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพในทะเลตะวันออก เวียดนามจึงให้ความสำคัญต่อการผลักดันความร่วมมือระดับภูมิภาคในการค้นหาและกู้ภัยในทะเลและการสัมมนานี้ถือเป็นความพยายามของเวียดนามเพื่อแปรความปรารถนาของเวียดนามในการผลักดันความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-จีน การสัมมนาจะเสร็จสิ้นลงในวันที่20มิถุนายนโดยผลการสัมมนาะถูกยื่นเสนอต่อเจ้าหน้าที่ระดับสูงอาเซียนและจีนเพื่อพิจารณา./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด