เปิดการแข่งขันสอนอาชีพทั่วประเทศปี 2018

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 15 กันยายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการเปิดการแข่งขันสอนอาชีพทั่วประเทศปี 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกๆ 3ปีเพื่อผลักดันขบวนการแข่งขันสอนดี การค้นหาวิธีการและอุปกรณ์การสอนที่มีประสิทธิภาพ อีกทั้งมีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพแถวขบวนครูอาจารย์และการฝึกอบรมเพื่อตอบสนองความต้องการด้านวิชาชีพ

ในการแข่งขันปีนี้ มีครูกว่า 300 คนจากสถาบันฝึกสอนอาชีพ 244 แห่งใน 56 จังหวัดและนครเข้าร่วม

ในการนี้ นาย เลกวน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่า เพื่อตอบสนองความต้องการในปัจจุบัน ครูอาจารย์ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ตามแนวทางลดการสอนทฤษฎีและเพิ่มการปฏิบัติ“ครูอาจารย์ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเข้าถึง ยกระดับทักษะความสามารถและคุณภาพของการฝึกสอนอาชีพเพื่อตอบสนองความต้องการแหล่งบุคลากรที่มีคุณภาพสูงของสถานประกอบการ ซึ่งการแข่งขันสอนอาชีพจะช่วยกระตุ้นให้ครูอาจารย์ยกระดับคุณภาพการสอน ทำให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงแนวความคิดเกี่ยวกับการสอนอาชีพเพื่อสร้างแหล่งพลังที่สำคัญเพื่อพัฒนาสถาบันฝึกสอนอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของครู”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด