เปิดงานนิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 7 เกี่ยวกับเทคนิคการต่อเรือ การเดินเรือและการขนส่งหรือ VietShip 201

(VOVworld) - VietShip 2014 เป็นโอกาสเพื่อขยายช่องทางข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดการเดิน เรือและการต่อเรือ มีส่วนร่วมกำหนดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจทางทะเลของเวียดนาม

เปิดงานนิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 7 เกี่ยวกับเทคนิคการต่อเรือ การเดินเรือและการขนส่งหรือ VietShip 201 - ảnh 1
เปิดงานนิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 7 เกี่ยวกับเทคนิค
การต่อเรือ การเดินเรือและการขนส่งหรือ VietShip 2014

(VOVworld) - งานนิทรรศการนานาชาติครั้งที่ 7 เกี่ยวกับเทคนิคการต่อเรือ การเดินเรือและการขนส่งหรือ VietShip 2014 ซึ่งจัดโดยกระทรวงคมนาคมขนส่งได้เปิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ณ กรุงฮานอยโดยมีการจัดแสดงบูธกว่า 200 บูธของบริษัทและเครือบริษัททั้งภายในและต่างประเทศซึ่งในนั้นครึ่งหนึ่งเป็นบริษัทและเครือบริษัทต่างชาติของประเทศที่มีอุตสาหกรรมการต่อเรือชั้นนำของโลก เช่น ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี จีน เนเธอร์แลนด์ นอร์เวย์และสิงคโปร์ ในการกล่าวปราศรัยในพิธี ท่าน ดิงห์ลาทัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและขนส่งได้แสดงความเห็นว่า VietShip 2014 เป็นโอกาสเพื่อขยายช่องทางข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดการเดินเรือและการต่อเรือ มีส่วนร่วมกำหนดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจทางทะเลของเวียดนามพวกเราหวังว่า ผ่านการจัดงานนิทรรศการ VietShip 2014  สถานประกอบการและหุ้นส่วนและลูกค้าจะแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ต่อไป โดยเฉพาะโอกาสการลงทุนในเวียดนาม ตลอดจนเวียดนามจะสามารถแสวงหาหุ้นส่วนเพื่อทำธุรกิจและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และลงนามสัญญาเศรษฐกิจฉบับใหม่ ต่อจากนั้นทั้งสองฝ่ายจะอำนวยความสะดวกและให้การช่วยเหลือจุนเจือกันเพื่อร่วมกันพัฒนา
ในกรอบงานนิทรรศการยังมีการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการภายใต้หัวข้อ “อุตสาหกรรมการต่อเรือเวียดนามกับระยะพัฒนาใหม่” โดยมีตัวแทนของกระทรวงและฝ่ายเทคนิคต่อเรือสอบเรือ บริษัทขนส่งทางทะเล เจ้าของเรือนายหน้าและองค์การการเงินเข้าร่วม./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด