เปิดงานมหกรรมหมู่บ้านการท่องเที่ยวแบบชุมชนจังหวัดต่างๆในเขตตะวันตกภาคเหนือปี 2017

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 7 ตุลาคม ณ สนามกีฬาอำเภอมายโจว จังหวัดหว่าบิ่ง ได้มีการเปิดงานมหกรรมหมู่บ้านการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดต่างๆในเขตตะวันตกภาคเหนือขายวงศ์ปี 2017 
เปิดงานมหกรรมหมู่บ้านการท่องเที่ยวแบบชุมชนจังหวัดต่างๆในเขตตะวันตกภาคเหนือปี 2017 - ảnh 1งานมหกรรมหมู่บ้านการท่องเที่ยวแบบชุมชนจังหวัดต่างๆในเขตตะวันตกภาคเหนือปี 2017 (nhandan.com.vn

การจัดงานมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำรูปแบบการท่องเที่ยวแบบชุมชนที่มีคุณค่าด้านวัฒนธรรมพื้นเมืองของชนเผ่าต่างๆ  สดุดีหมู่บ้านการท่องเที่ยวแบบชุมชนดีเด่นในเขตตะวันตกภาคเหนือขยายวงศ์ อำนวยความสะดวกเพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านการท่องเที่ยวแบบชุมชนได้รับการผลักดันการพบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการ์ ยกระดับทักษะวิชาชีพในด้านการท่องเที่ยวแบบชุมชน อีกทั้งเป็นโอกาสเพื่อให้จังหวัดหว่าบิ่งแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวแบบชุมชน โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวแบบชุมชนของอำเภอมายโจวให้แก่นักท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ

ส่วนในวันที่ 8 ตุลาคม ในกรอบของงาน จะมีการจัดการสัมมนาเชิงวิชาการเกี่ยวกับแนวทางและมาตรการสร้างสรรค์ พัฒนาการท่องเที่ยวแบบชุมชนเขตตะวันตกภาตเหนืออย่างยั่งยืน การแข่งขันทำอาหารพื้นเมืองและปิดงานมหกรรม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด