เปิดงานเฟสทิเวิลทะเล2013-เมืองทะเลญาจางจุดนัดพบแห่งธรรมชาติ

(VOVworld)-งานเฟสทิเวิลทะเล2013-เมืองทะเลญาจาง จุดนัดพบแห่งธรรมชาติ ได้เปิดขึ้นเมื่อค่ำวันที่8มิถุนายน ณ เมืองญาจาง จ.แค้งหว่า โดยท่านเจืองเตินซาง ประธานประเทศให้เกียรติเข้าร่วม

เปิดงานเฟสทิเวิลทะเล2013-เมืองทะเลญาจางจุดนัดพบแห่งธรรมชาติ - ảnh 1

(VOVworld)-งานเฟสทิเวิลทะเล2013-เมืองทะเลญาจาง จุดนัดพบแห่งธรรมชาติ ได้เปิดขึ้นเมื่อค่ำวันที่8มิถุนายน ณ เมืองญาจาง จ.แค้งหว่า โดยท่านเจืองเตินซาง ประธานประเทศให้เกียรติเข้าร่วม โดยพิธีเปิดงานเฟสทิเวิลทะเล2013แบ่งเป็น4ส่วนที่แนะนำภาพลักษณ์ ศักยภาพและกระบวนการพัฒนาของเมืองทะเลญาจางและจ.แค้งหว่าเพื่อดึงดูดนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ในการกล่าวปราศรัยเปิดงาน รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและท่องเที่ยวเวียดนามหว่างต๊วนแองได้ชื่นชมความพยายามของจ.แค้งหว่าในการจัดกิจกรรมต่างๆที่มุ่งสู่การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเล ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมสำคัญในผลสำเร็จการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของเวียดนาม ในเวลาต่อไป ทางจ.แค้งหว่าและท้องถิ่นต่างๆในเขตริมฝั่งทะเลภาคกลางตอนใต้ต้องส่งเสริมการใช้ระเบียบนโยบายที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดกระแสการลงทุนเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวทะเลและเกาะ ประสานกับการพัฒนาคุณค่าแห่งวัฒนธรรม ผลักดันการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว กระชับความร่วมมือระหว่างท้องถิ่นและระหว่างประเทศ ผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพสูง ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพิทักษ์รักษาอธิปไตยเขตทะเลและเกาะของประเทศ
ในกรอบของเฟสทิเวิลทะเล2013 เช้าวันที่9มิถุนายนได้มีการจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตริมฝั่งทะเลภาคกลาง การเสวนาในหัวข้อ การอนุรักษ์ทะเลและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ประเมินสถานการณ์การท่องเที่ยว มาตรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นต้น./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด