เปิดตัวคณะเลขาธิการแห่งรัฐสภา

(VOVworld) – บ่ายวันที่ 16 มีนาคม ณ สำนักงานของรัฐสภา ได้มีการจัดการประชุมประกาศมติของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเกี่ยวกับการอนุมัติการจัดตั้งคณะเลขาธิการและการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 11 สมัยที่ 13 

เปิดตัวคณะเลขาธิการแห่งรัฐสภา - ảnh 1
เปิดตัวคณะเลขาธิการแห่งรัฐสภา

(VOVworld) – บ่ายวันที่ 16 มีนาคม ณ สำนักงานของรัฐสภา ได้มีการจัดการประชุมประกาศมติของคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาเกี่ยวกับการอนุมัติการจัดตั้งคณะเลขาธิการและการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการประชุมรัฐสภาครั้งที่ 11 สมัยที่ 13 โดยมีนาง เหงียนถิกิมเงิน รองประธานรัฐสภาเข้าร่วม ในการนี้ นาง เหงียนถิกิมเงิน ได้ย้ำว่า การประชุมรัฐสภาครั้งที่ 11 สมัยที่ 13 คือการประชุมนัดสุดท้ายของสมัยที่ 13 ซึ่งถึงแม้มีขึ้นเป็นเวลาสั้นๆแต่ก็มีงานสำคัญที่ต้องแก้ไขมากมายโดยจะอนุมัติร่างกฎหมายฉบับต่างๆ สรุปการปฏิบัติงานในสมัยที่ผ่านมาของรัฐสภา คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา ประธานประเทศ นายกรัฐมนตรี สำนักงานด้านตุลาการ พิจารณาและอนุมัติตำแหน่งผู้นำของรัฐ

การประชุมรัฐสภาครั้งที่ 11 สมัยที่ 13 เป็นการประชุมนัดแรกซึ่งจะสร้างนิมิตหมายการปฏิบัติงานของเลขาธิการและคณะเลขาธิการแห่งรัฐสภา นาง เหงียนถิกิมเงิน รองประธานรัฐสภาได้แสดงความประสงค์ว่า เลขาธิการและคณะเลขาธิการแห่งรัฐสภาจะปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องถึงระเบียบวาระการประชุมของรัฐสภาเป็นอย่างดีเพื่อให้การประชุมประสบความสำเร็จเพื่อเป็นพื้นฐานประสบการณ์ให้แก่การประชุมรัฐสภาสมัยต่อไป.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด