เปิดพิธีชุมนุมสัปดาห์ทะเลและเกาะแก่งเวียดนามปี๒๐๑๓

(VOVWorld) – เปิดพิธีชุมนุมสัปดาห์ทะเลและเกาะแก่งเวียดนามปี๒๐๑๓
 เปิดพิธีชุมนุมสัปดาห์ทะเลและเกาะแก่งเวียดนามปี๒๐๑๓ - ảnh 1
ท่านVũ Văn Ninh รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปราศรัยในพิธีชุมนุม(Photo:quandoinhadan)

(VOVWorld) – เช้าวันที่๘เดือนนี้ ที่เขตท่องเที่ยวทะเลThiên Cầm อำเภอCẩm Xuyên จังหวัดHà Tĩnh ได้มีการจัดพิธีชุมนุมขานรับวันมหาสมุทรโลก๘มิถุนายน และสัปดาห์ทะเลและเกาะแก่งเวียดนามปี๒๐๑๓ในหัวข้อ“ร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อทะเลและเกาะแก่ง”ซึ่งเป็นกิจกรรมระดับชาติโดยกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการประชาชนจังหวัดHà Tĩnh จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยในปีนี้ได้เน้นปลูกฝังจิตสำนึกเกี่ยวกับสถานะ บทบาทสำคัญของทะเลและเกาะแก่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ในการนี้ ท่านVũ Văn Ninh รองนายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมผลงานอันยิ่งใหญ่ในงานด้านชายแดนทะเลและเกาะแก่งของหน่วยงานทุกระดับในเวลาที่ผ่านมา วางเป้าหมายจนถึงปี๒๐๒๐ซึ่งเวียดนามจะกลายเป็นประเทศที่เข้มแข็งด้านทะเล สร้างความร่ำรวยจากทะเลพิทักษ์รักษาอธิปไตย และอำนาจอธิปไตยของประเทศในทะเลและเกาะแก่ง ท่านVũ Văn Ninh ย้ำว่า“ต้องวางและปรับปรุงระเบียบ นโยบายเกี่ยวกับทะเลให้มีความสมบุรณ์ ขยายการบริหาร ใช้แหล่งทรัพยากรทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสังคม รักษาความมั่นคง การป้องกันประเทศและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชน เร่งเสร็จสิ้นการร่างเอกสารแนะนำการปฏิบัติกฏหมายทางทะเลเวียดนามที่รัฐสภาได้อนุมัติและปฏิบัติตามอนุสัญญาสากลที่เวียดนามได้ให้ภาคียานุวัติอย่างเคร่งครัด”        จากที่เป็นประเทศริมฝั่งทะเล จังหวัดHà Tĩnh กำหนดว่า เศรษฐกิจทะเลเป็นหลักเพื่อพัฒนา และจะพัฒนาเศรษฐกิจทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อร่วมกันพิทักษ์รักษาทรัพยากรทางทะเลและอธิปไตยเหนือน่านน้ำ นายVõ Kim Tự ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดHà Tĩnhเผยว่า“ต้องผลักดันการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทะเลและเกาะแก่งเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกและการปฏิบัติของหน่วยงานทุกระดับและประชาชนทุกหมู่เหล่าเกี่ยวกับสถานะทางยุทธศาสตร์ของทะเลและเกาะแก่ง ก่อนอื่นคือ ต้องวางและปฏิบัติแผนพัฒนาโดยมีการกำหนดแนวทางยุทธศาสตร์ของเขตเศรษฐกิจVũng Áng” ในกรอบของสัปดาห์นี้ยังมีการจัดฟอรั่มชื่อเสียงของทะเลเวียดนาม ครั้งที่๕และฟอรั่มเศรษฐกิจทางทะเลเวียดนาม ครั้งที่๔ จากการขานรับสัปดาห์นี้ เช้าวันที่๘เดือนนี้ ส่วนกระจายเสียงภายใน ประเทศของสถานีวิทยุเวียดนามได้ออกอากาศรายการพิเศษเป็นเวลา๓ชั่วโมงโดยเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทะเล จุดแข็งของทะเล อธิปไตยเหนือน่านน้ำและเกาะแก่งของเวียดนาม การจับปลาของชาวประมงในทะเล การพิทักษ์รักษาความมั่นคงในเขตทะเล อธิปไตยเหนือน่านน้ำ เกาะแก่งและศักยภาพการสร้างความร่ำรวยจากทะเล./.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด