เปิดสัปดาห์ทะเลและเกาะแก่งเวียดนาม

(VOVWORLD) - วันที่ 1 มิถุนายน ณ เมืองบ่ากเลียว ได้มีการจัดพิธีเปิดสัปดาห์ทะเลและเกาะแก่งเวียดนาม เดือนแห่งการปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อมและขานรับวันมหาสมุทรโลกและวันสิ่งแวดล้อมโลกปี 2019 
เปิดสัปดาห์ทะเลและเกาะแก่งเวียดนาม - ảnh 1 ภาพในงาน (VNA)

ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรีจิ่งดิ่งหยุงได้ย้ำว่า โลกกำลังต้องเผชิญกับความท้าทายจากปัญหาเศรษฐกิจที่ถดถอย ปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ น้ำทะเลหนุน การใช้ประโยชน์จากทะเลและมหาสมุรที่ขาดประสิทธิภาพ ซึ่งเวียดนามก็ต้องเผชิญกับความท้าทายที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลอย่างยั่งยืน ดังนั้น เวียดนามจะให้ความร่วมมือกับประชาคมโลกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลต่อไป“ต้องส่งเสริมให้สถานประกอบการและประชาชนผลิตและใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เชิดชูสดุดีตัวอย่างที่ดี รูปแบบการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ในการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะท้องถิ่นต่างๆที่ติดทะเลต้องให้ความสนใจและมีมาตรการช่วยเหลือและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนในเขตทะเลและเกาะแก่ง”

โอกาสนี้ ได้มีการจัดพิธีสดุดีบุคคลดีเด่นในการมีส่วนร่วมต่อภารกิจการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด