เปิดสัปดาห์วัฒนธรรมและการกีฬาเวียดนาม

(VOVWorld)-เมื่อค่ำวันที่๒๕มีนาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดพิธีเปิดสัปดาห์วัฒนธรรมและการกีฬาภายใต้หัวข้อ “๗๐ปีการพัฒนาของหน่วยงานกีฬาเวียดนามเดินพร้อมกับการพัฒนาของประเทศ”
เปิดสัปดาห์วัฒนธรรมและการกีฬาเวียดนาม - ảnh 1
พิธีเปิดสัปดาห์วัฒนธรรมและการกีฬา
(VOVWorld)-เมื่อค่ำวันที่๒๕มีนาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดพิธีเปิดสัปดาห์วัฒนธรรมและการกีฬาภายใต้หัวข้อ “๗๐ปีการพัฒนาของหน่วยงานกีฬาเวียดนามเดินพร้อมกับการพัฒนาของประเทศ”และรายการ “สดุดีการกีฬาของเวัยดนาม”ที่จัดโดยทบวงการกีฬา ศูนย์งานนิทรรศการวัฒนธรรมและศิลปะเวียดนาม  หนังสือพิมพ์การกีฬาเวียดนามและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีส่วนร่วมเพิ่มการตระหนักของหน่วยงานทุกระดับ ส่งเสริมให้ประชาชนทุกชั้นชนเข้าร่วมขบวนการออกำลังกายและกิจกรรมการกีฬาต่างๆเพื่อเสริมสร้างสุขภาพ นาย หว่างหยึ บรรนาธิการใหญ่ของหนังสือพิมพ์การกีฬาเวียดนามได้เผยว่า “สัปดาห์วัฒนธรรมและการกีฬามีความหมายสำคัญเป็นอย่างยิ่ง  ซึ่งช่วยให้บรรดาเจ้าหน้าที่พนักงานของหน่วยงานและประชาชนมีความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและการพัฒนาของหน่วยงานการกีฬาเวียดนาม โดยเฉพาะ ปฏิบัติตามแนวคิด“ประชาชนมีฐานะดี ประเทศเจริญรุ่งเรือง”ของประธานโฮจิมินห์  สร้างความภาคภูมิใจและความรับผิดชอบต่อภารกิจการปกป้องปิตุภูมิ โดยเฉพาะ การดูแลสุขภาพของชนรุ่นใหม่”
ในกรอบงานสัปดาห์วัฒนธรรมและการกีฬาเวียดนาม จะมีการจัดงานนิทรรศการภาพถ่ายและเอกสารเกี่ยวกับ๗๐ปีแห่งการสร้างสรรค์และพัฒนาของหน่วยงาน  การแข่งขันกีฬาและการแสดงศิปละต่างๆ  สัปดาห์วัฒนธรรมและการกีฬาเวียดนามจะจัดไปจนถึงวันที่๒๘มีนาคม.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด