เปิดเดือนปฏิบัติเพื่อความเสมอภาคทางเพศและการต่อต้านการใช้ความรุนแรงปี 2017 ในท้องถิ่นต่างๆ

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ อำเภอบ๋าวทั้ง คณะกรรมการประชาชนจังหวัดลาวกายได้จัดพิธีรณรงค์เปิดเดือนปฏิบัติเพื่อความเสอมภาคทางเพศและการต่อต้านการใช้ความรุนแรงปี 2017 ในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคมภายใต้หัวข้อ “ร่วมกันแก้ไขการใช้ความรุนแรงต่อสตรีและเด็กหญิง

ทางการปกครองท้องถิ่นได้สั่งให้หน่วยงาน สำนักงานและท้องถิ่นทุกระดับต้องขยายการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ศึกษายกระดับความรู้และทักษะความสามารถเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศแนวคิดและนโยบายของพรรคและรัฐเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศให้แก่ประชาชนทุกคน

ในวันเดียวกัน ที่จังหวัดเห่ายาง ก็มีการเปิดกิจกรรมดังกล่าวเช่นกัน โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ การเสวนาและสนทนาเชิงวิชาการและการฝึกอบรม เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์ยกระดับความรู้ของประชาชนและร่วมมือกันยุติการเลือกปฏิบัติต่อสตรีและเด็กหญิงเพื่อมีส่วนร่วมปฏิบัติยุทธศาสตร์แห่งชาติเกี่ยวกับความเสมอภาคทางเพศระยะปี 2011-2020 ให้ประสบความสำเร็จ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด