เปิดเว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวเวียดนาม

(VOVworld) - วันที่ 22 เมษายน ณ เมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่ง ได้มีการจัดพิธีเปิดเว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวเวียดนามตามที่อยู่ www://hoinhabaovietnam.vn www://nhabaovn.vn และwww://chandungnhabao.vn

เปิดเว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวเวียดนาม - ảnh 1
ภาพในพิธี

(VOVworld) - เมื่อวันที่ 22 เมษายน ณ เมืองดาลัด จังหวัดเลิมด่ง ได้มีการจัดพิธีเปิดเว็บไซต์สมาคมผู้สื่อข่าวเวียดนามตามที่อยู่ www://hoinhabaovietnam.vn www://nhabaovn.vn และwww://chandungnhabao.vn โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข่าวและบทความเป็นทั้งภาษาเวียดนามและอังกฤษ อีกทั้งวางแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานสื่อสารมวลชนทั้งประเทศ ส่งเสริมให้สมาชิกสมาคมฯปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของผู้สื่อข่าวเวียดนาม นี่ยังเป็นฟอรั่มของบรรดาผู้สื่อข่าวและสมาชิกสมาคมเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาหน่วยงานสื่อสารมวลชนที่มีประชาธิปไตย เป็นมืออาชีพและทันสมัย ตลอดจนมีส่วนร่วมตรวจสอบกิจกรรมในสังคมและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าวและเป็นอีกช่องทางที่สำคัญในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด