เปิดใช้โครงการก่อสร้างสะพานกาวแหลง

(VOVWORLD) -เช้าวันที่27พฤษภาคม ณ ตำบลติ๋งเท้ย เมืองกาวแหลง จังหวัดด่งท๊าป ได้มีการจัดพิธีเปิดใช้โครงการสะพานกาวแหลงและทางเชื่อมสะพานกาวแหลง-สะพานหว่ามก๊งสังกัดโครงการเชื่อมโยงใจกลางเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง มูลค่า7.5ล้านล้านด่ง  โดยใช้เงินช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตรเลีย เงินกู้ของธนาการเพื่อการพัฒนาเอเชียและเงินทุนของรัฐบาลเวียดนาม 
 เปิดใช้โครงการก่อสร้างสะพานกาวแหลง  - ảnh 1ภาพพิธี

ในการกล่าวปราศรัยในพิธี นาย จิ๋งดิ่งหยุง รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ย้ำว่า เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีความหมายสำคัญต่อการพัฒนาของเวียดนาม โดยมีจุดแข็งด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและขยายความร่วมมือกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เป็นอู่ข้าวที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ มีส่วนร่วมค้ำประกันความมั่นคงด้านอาหารของเวียดนามและโลก เพื่อให้เขตที่ราบลุ่มแม่นำโขงส่งเสริมจุดแข็งและศักยภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน  ต้องวางผังโครงสร้างพื้นฐานอย่างพร้อมเพรียงตามแนวทางเป็นฝ่ายรุกและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญหาน้ำทะเลหนุน  โครงการดังกล่าวจะมีส่วนร่วมพัฒนาเครือข่ายคมนาคมในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมและรักษาความมั่นคงและกลาโหมของประเทศ “นี่เป็นกิจการคมนาคมที่มีความหมายสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง โดยเฉพาะ จังหวัดด่งท๊าป มีส่วนร่วมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและเศรษฐกิจเวียดนาม”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด