เป็นฝ่ายรุกในการปฏิบัติงานด้านการสื่อสารต่างประเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 12 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการประชุมฝึกอบรมงานด้านการสื่อสารต่างประเทศปี 2018

ในเวลาข้างหน้า งานด้านการสื่อสารต่างประเทศจะเน้นประชาสัมพันธ์ผลสำเร็จของเวียดนามในด้านต่างๆ ส่วนสำหรับจังหวัดชายแดน ต้องสอดแทรกงานด้านการสื่อสารต่างประเทศกับกิจกรรมการทูตประชาชน การส่งเสริมการลงทุน การค้าและการท่องเที่ยว เพื่อกระชับความสัมพันธ์มิตรภาพ ความสามัคคี ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่างๆตามแนวชายแดนระหว่างเวียดนามกับประเทศต่างๆ นาย ดว่านกงฮวิง อธิบดีกรมการสื่อสารต่างประเทศสังกัดกระทรวงการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้เผยว่า“ถ้าหากเราปฏิบัติงานด้านการสื่อสารต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยสร้างความเห็นพ้องเป็นเอกฉันท์ในหมู่ประชาชน เสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อผู้บริหารและผลักดันความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าหน้าที่บริหาร ถ้าหากเราผลักดันการประชาสัมพันธ์ผ่านกลไกการสื่อสารต่างๆ เช่น สื่อมวลชนและเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อยกระดับความรู้ของประชาชนและลดการถูกยุยงปลุกปั่นให้ใช้ความรุนแรง”

ปัจจุบัน ท้องถิ่นต่างๆได้ผลักดันการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทะเล เกาะแก่ง การปักปันปักหลักพรมแดน กิจกรรมการต่างประเทศที่โดดเด่น พร้อมทั้งแนะนำศักยภาพและจุดแข็งต่างๆของท้องถิ่น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด