เปลี่ยนแปลงชีวิตด้านวัตถุและจิตใจผ่านการสร้างสรรค์ชนบทใหม่และตัวเมืองที่มีอารยธรรม

(VOVworld) - แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้มอบหมายให้องค์กรสมาชิกปฏิบัติการรณรงค์ “ปวงชนสามัคคีสร้างสรรค์ชนบทใหม่และตัวเมืองที่มีอารยธรรม” ซึ่งการประสานการปฏิบัติระหว่างฝ่ายต่างๆมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพลังอันเข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ
เปลี่ยนแปลงชีวิตด้านวัตถุและจิตใจผ่านการสร้างสรรค์ชนบทใหม่และตัวเมืองที่มีอารยธรรม - ảnh 1
ภาพการประชุมแนวร่วมปิตุภูมิ (Photo: laodongthudo.com.vn)

(VOVworld) - เมื่อวันที่ 3 เมษายน แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้มอบหมายให้องค์กรสมาชิกปฏิบัติการรณรงค์ “ปวงชนสามัคคีสร้างสรรค์ชนบทใหม่และตัวเมืองที่มีอารยธรรม” ซึ่งการประสานการปฏิบัติระหว่างฝ่ายต่างๆมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพลังอันเข้มแข็งของกลุ่มมหาสามัคคีชนในชาติ ในการปฏิบัติการรณรงค์บนพื้นฐานของการส่งเสริมการเป็นฝ่ายรุกและความคิดสร้างสรรค์ขององค์กรสมาชิก
ในการนี้ นาย เจิ่นแทงเหมิน รองประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้ชี้ชัดว่า ในกระบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ต้องมุ่งเน้นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ประชาชน คํ้าประกันงานทำและการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ส่วนเป้าหมายของการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ก็คือ เปลี่ยนแปลงชีวิตด้านวัตถุและจิตใจผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาเศรษฐกิจ ลดอัตราครอบครัวยากจนและพัฒนาการศึกษาในเขตชนบท.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด