เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ดึงดูดเงินเอฟดีไอรุ่นใหม่

(VOVWORLD) -ปี 2018 ครบรอบ 30 ปีที่เวียดนามได้รับเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศหรือเอฟดีไอ

ในเวลาที่ผ่านมา เอฟดีไอได้มีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมของเวียดนาม เช่น กำหนดแนวทางดึงดูดการลงทุนใหญ่ๆ มีส่วนร่วมสำคัญต่อการส่งออกและงบประมาณแผ่นดิน ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจและยกระดับเทคโนโลยี เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตาม ถึงเวลาแล้วที่เวียดนามต้องมีการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์เพื่อดึงดูดเงินทุนเอฟดีไอที่มีคุณภาพมากขึ้น โดยต้องเปลี่ยนแปลงการกำหนดแนวทางการลงทุนจากต่างประเทศ โดยเฉพาะส่งเสริมการลงทุนที่เน้นเป้าหมายแทนการลงทุนทั่วไป สร้างความเชื่อมโยงระหว่างเอฟดีไอกับสถานประกอบการภาคเอกชนเพื่อเข้าร่วมห่วงโซ่มูลค่าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ควบคู่กันนั้น เวียดนามควรมีกรอบนโยบายใหม่ โดยเกาะติดสถานการณ์เป้าหมายการดึงดูดเงินทุน การให้สิทธิพิเศษด้านภาษี ให้สิทธิพิเศษต่อโครงการเอฟดีไอที่มีคุณภาพสูง เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด