เปลี่ยนแปลงรูปแบบและการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 26 กันยายน ณ นครเกิ่นเทอ ได้มีการจัดการประชุม “เปลี่ยนแปลงรูปแบบและการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอากาศ” 
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน - ảnh 1 นาย เวืองดิ่งเหวะ รองนายกรัฐมนตรี (Dantri.com.vn

นี่คือการประชุมครั้งแรกที่รัฐบาลพิจารณาและประเมินความท้าทาย ความต้องการพัฒนาต่อเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงอย่างรอบด้าน ระบุโอกาส ระดมข้อคิดริเริ่ม ประสบการณ์ แหล่งพลังเพื่อกำหนดรูปแบบการพัฒนาแบบบูรณาการและยั่งยืนให้แก่เขตนี้ ในการกล่าวปราศรัยในการประชุม นาย เวืองดิ่งเหวะ รองนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงคือ1 ใน 4 เขตที่ราบลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่หนักสุดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญหาน้ำทะเลหนุน “ผลกระทบนี้จะสร้างความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ สร้างภัยคุกคามต่อกระบวนการพัฒนาของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง การทำมาหากินและใช้ชีวิตของประชาชนในประเทศ รวมทั้งในเขตนี้ ต่อจากนั้นจะส่งผลกระทบต่อภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะความมั่นคงด้านอาหาร ความได้เปรียบด้านสภาพภูมิศาสตร์ให้แก่การพัฒนาของเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะเปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มของปัญหาแหล่งน้ำ ปัญหาน้ำเค็ม น้ำทะเลหนุน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรที่ดิน โครงสร้างการใช้ที่ดิน ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและการดำรงชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด