เปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาและพัฒนาแหล่งบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์ประเทศ

(VOVwold) - การประชุมครั้งที่สองของสภาแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาและพัฒนาแหล่งบุคลากรที่หารือเกี่ยวกับโครงการสำคัญของการศึกษา 3 โครงการ
เปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาและพัฒนาแหล่งบุคลากรเพื่อสร้างสรรค์ประเทศ - ảnh 1
ภาพการประชุม (Photo VGP)

(VOVworld) – เช้าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ณ ทำเนียบรัฐบาล ท่านเหงียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เป็นประธานการประชุมครั้งที่สองของสภาแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาและพัฒนาแหล่งบุคลากรที่หารือเกี่ยวกับโครงการสำคัญของการศึกษา 3 โครงการ นั่นคือ โครงการปฏิบัติของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติมติที่ 29 ของคณะกรรมการส่วนกลางพรรคสมัยที่ 11 เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาและฝึกอบรมในขั้นพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ โครงการจัดทำหลักสูตรและหนังสือตำราเรียนระดับมัธยมศึกษาหลังปี 2015 และโครงการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาและฝึกอบรม
ในการกล่าวสรุปผลการประชุม ท่านเหงียนเติ๊นหยุงได้เรียกร้องให้คณะกรรมการร่างโครงการต้องรับฟังข้อเสนอต่างๆของสภาเพื่อแก้ไขและเสร็จสิ้นการปรับปรุงโครงการปฏิบัติของรัฐบาลเกี่ยวกับเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาและฝึกอบรมในขั้นพื้นฐานและสมบูรณ์แล้วยื่นให้นายกรัฐมนตรีอนุมัติในเดือนมีนาคมนี้ โดยต้องติดตามอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติหน้าที่หลัก 9 ประการตามมติคณะกรรมการส่วนกลางพรรค ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบขั้นตอนต่างๆในโครงการเพื่อให้การปฏิบัติตรงตามเป้าหมายและให้ความสนใจต่อความเป็นไปได้ในการปฏิบัติของโครงการ  สำหรับโครงการจัดทำหลักสูตรและหนังสือตำราเรียนระดับมัธยมศึกษาหลังปี 2015 สมาชิกของสภา กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบและวิจารณ์ของรัฐสภาเพื่อแก้ไข้โดยเร็วแล้วยื่นให้รัฐสภาอนุมัติ ตลอดจนเรียนรู้ประสบการณ์จากต่างประเทศเพื่อปรับปรุงให้ระบบการศึกษาของประเทศมีความสมบูรณ์ตามแนวทางการศึกษาที่เปิดกว้างและศึกษาตลอดชีวิต
โอกาสนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีได้เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการจัดตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาและฝึกอบรม./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด