เปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 30 พฤษภาคม สภาแห่งชาติได้รับฟังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและฝึกอบรม ฝุ่งซวนหญารายงานเกี่ยวกับร่างกฎหมายการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม พร้อมทั้งหารือเกี่ยวกับโครงการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2019 และปรับปรุงโครงการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2018
เปลี่ยนแปลงใหม่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม - ảnh 1 (Photo quochoi.vn)

กฎหมายการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยได้รับการอนุมัติในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 3 สมัยที่ 13 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายนปี 2012 ซึ่งเป็นกฎหมายการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยฉบับแรกที่ได้รับการปรับปรุง ในการบังคับใช้ในตลอด 5 ปีที่ผ่านมา กฎหมายฉบับนี้ได้มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในเวียดนามในยุคแห่งการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก ซึ่งสร้างก้าวกระโดดให้แก่การศึกษาของประเทศ โดยเฉพาะในระดับมหาวิทยาลัย ในความเป็นจริง ต้องมีบรรยากาศทางนิตนัยที่เหมาะสมมากขึ้นเพื่อช่วยให้กฎหมายฉบับนี้สามารถตามทันการเปลี่ยนแปลงของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ชีวิตวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจและสังคมโลก ดังนั้นต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่กฎหมายฉบับนี้เพื่อสามารถฝึกอบรมแหล่งบุคลากรที่มีทักษะความสามารถในระดับสูงเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม ค้ำประกันความมั่นคง กลาโหมและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก            “ต้องแปรแนวความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างรอบด้านเกี่ยวกับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของพรรคและรัฐอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมผลงานที่ได้บรรลุและแก้ไขข้อจำกัดต่างๆเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ในเวลาที่ผ่านมาเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นใหม่ในด้านนี้ ปรับปรุงกรอบนิตินัยเกี่ยวกับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความพร้อมเพรียงและความเป็นเอกภาพระหว่างเอกสารทางนิตินัยฉบับต่างๆในระบบกฎหมายเพื่อระดมพลังทุกแหล่งให้แก่การพัฒนาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย เปลี่ยนแปลงใหม่การบริหารภาครัฐ การบริหารในมหาวิทยาลัยและการฝึกอบรมตามมาตรฐานสากลเพื่อพัฒนาการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยให้ได้มาตรฐานสากล ทันสมัย มีประชาธิปไตย มีการเข้าร่วมของทั้งสังคมและอำนวยความสะดวกให้มหาวิทยาลัยสามารถแข่งขันกันอย่างเป็นยุติธรรม ส่งเสริมพลังภายใน มีความคิดสร้างสรรค์และความคล่องตัวเพื่อยกระดับคุณภาพของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย”

ในการหารือเกี่ยวกับร่างโครงการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2019 ปรับปรุงโครงการจัดทำกฎหมายและกฤษฎีกาปี 2018 ผู้แทนสภาแห่งชาติได้เสนอให้เพิ่มการปฏิบัติโครงการกฎหมายเหล่านี้ รวมทั้งรวบรวมความคิดเห็นของสำนักงานและองค์การที่เกี่ยวข้องเพื่อให้กฎหมายฉบับใหม่สามารถตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด