เปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงที่เจริญรุ่งเรืองและปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศ

(VOVWORLD) -เมื่อบ่ายวันที่24กรกฎาคม ณ นครเกิ่นเทอ ได้มีการจัดการสัมมนาสรุปผลการปฏิบัติโครงการบริหารพื้นที่ชายฝั่งทะเลเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงแบบบูรณาการหรือ ICMPระดับจังหวัดภายใต้หัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงใหม่เพื่อเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงที่เจริญรุ่งเรืองและปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศนับตั้งแต่ปี2011” 

ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้รายงานและทำการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติโครงการICMPในรอบ6ปีที่ผ่านมาในด้านการเกษตร สัตว์น้ำและป่าไม้ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

หลังโครงการICMP กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามจะปฏิบัติโครงการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงผ่านการเข้าถึงของมนุษย์และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในช่วงปี2019-2021ใน13จังหวัดเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงและโครงการผสานการบริหารเขตริมฝั่งทะเลกับการฟื้นฟูป่าชายเลนในจังหวัดเกียนยางและก่าเมา

โครงการICMP เป็นโครงการพัฒนาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเวียดนาม เยอรมนีและออสเตรเลียเพื่อช่วยให้หน่วยงานต่างๆของเวียดนามเตรียมความพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมใน5จังหวัดริมฝั่งทะเลในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด