เปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 17 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย สำนักงานสภาแห่งชาติได้จัดการเสวนาเกี่ยวกับร่างโครงการ “เปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานของสภาแห่งชาติสมัยที่ 14” 

บรรดาผู้แทนได้แสดงความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพการปฏิบัติงานของสภาแห่งชาติคือกระบวนการที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง โดยมีเนื้อหาในหลายประเด็น แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานของรัฐธรรมนูญและกรอบกฎหมายในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงใหม่ในการตั้งกระทู้ถามและการอภิปรายอย่างคึกคักในเวลาที่ผ่านมาคือจุดเด่นของสภาแห่งชาติ ในด้านนิติบัญญัติ ได้มีการปฏิบัติโครงการจัดทำกฤษฎีกาอย่างเคร่งครัดและจัดการประชุมเชิงวิชาการต่างๆเพื่อแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย

ในการนี้ บรรดาผู้แทนยังแสดงความเห็นว่า การเปลี่ยนแปลงใหม่ ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของสภาแห่งชาติต้องเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการเลือกผู้แทนสภาแห่งชาติ เน้นถึงคุณภาพของผู้แทนสภาแห่งชาติ ผลักดันการตรวจสอบแก้ไขข้อเสนอของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จัดทำแผนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศในระยะสั้นและระยะกลางเพื่อให้สภาแห่งชาติหารือ อนุมัติเพื่อค้ำประกันการเป็นฝ่ายรุกในการรับมือและอนุมัติปัญหาสำคัญๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด