เพิ่มการนำของพรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

(VOVWorld)-งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเป็นหน้าที่หลักที่พรรคและรัฐต่างให้ความสนใจในการชี้นำให้แก่กระทรวง หน่วยงานทุกระดับในกระบวนการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย    
เพิ่มการนำของพรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น - ảnh 1
การประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เพื่อสรุปผล๑๐ปีการปฏิบัติกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
(VOVWorld)-เมื่อเช้าวันที่๒๗มกราคม ณ กรุงฮานอย สถาบันอัยการประชาชนสูงสุดได้จัดการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เพื่อสรุปผล๑๐ปีการปฏิบัติกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและสรุป๕ปีการปฏิบัติคำสั่งของกรมการเมืองเกี่ยวกับการเพิ่มการนำของพรรคต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในสภาวการณ์ใหม่
ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย เหงวียนหายฟอง รองหัวหน้าสถาบันอัยการประชาชนสูงสุดได้ชี้ชัดว่า งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นเป็นหน้าที่หลักที่พรรคและรัฐต่างให้ความสนใจในการชี้นำให้แก่กระทรวง หน่วยงานทุกระดับในกระบวนการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัย   พร้อมทั้ง เสนอว่า ในเวลาที่จะถึง สถาบันอัยการประชาชนทุกระดับต้องชี้นำการวิจัยและให้คำปรึกษาในการวางแผน โครงการปฏิบัติงานและปฏิบัติคำสั่งของกรมการเมืองเกี่ยวกับการเพิ่มการนำของพรรคต่อการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างจริงจังและกฎหมายเกี่ยวกับองค์การสถาบันอัยการประชาชนฉบับปี๒๐๑๔.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด