เพิ่มทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การปฏิวัติด้านเทคโนโลยี

(VOVworld) – การปฏิวัติเทคโนโลยีถูกประยุกต์ใช้ในทุกด้านของชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของแต่ละประเทศ ภูมิภาคและโลก รวมทั้งเวียดนาม

เพิ่มทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่เยาวชนเพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การปฏิวัติด้านเทคโนโลยี - ảnh 1
นักเรียนของโรงเรียนประถมศึกษา จึงเวือง อธิบายเกี่ยวกับผลงานด้านวิทยาศาสตร์ 

(VOVworld) – เมื่อวันที่ 14 เมษายน ณ กรุงฮานอย สหพันธ์สถาบัน STEM ได้จัดการสัมมนาเกี่ยวกับการปฏิวัติเทคโนโลยีหรือการปฏิวัติ 4.0 เพื่อมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาหน่วยงานการศึกษาในการปฏิวัติเทคโนโลยี โดยการปฏิวัติเทคโนโลยีถูกประยุกต์ใช้ในทุกด้านของชีวิต เศรษฐกิจ สังคม ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของแต่ละประเทศ ภูมิภาคและโลก รวมทั้งเวียดนาม ดังนั้น คนรุ่นใหม่ต้องมีทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการฝึกอบรมภาษาต่างประเทศและมีทักษะการวิจัย การให้การศึกษา STEM คือวิธีการเพิ่มทักษะความสามารถ ความรู้ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องถึงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและคณิตศาสตร์เพื่อเตรียมพร้อมให้แก่การปฏิวัตินี้.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด