เยาวชนกรุงฮานอยและกิจกรรมอาสาสมัครที่มีความคิดสร้างสรรค์

(VOVWORLD) -ขบวนการอาสาสมัครของเยาวชนกรุงฮานอยเป็นจุดเด่นในกิจกรรมอาสาสมัครของเยาวชนทั่วประเทศ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์ในกิจกรรมเยาวชนอาสาสมัครเพื่อชุมชน ได้รับการรับรองจากประชาชนกรุงฮานอย  

นี่คือข้อสังเกตที่การประชุมคณะกรรมการบริหารกองเยาวชนสาขากรุงฮานอยครั้งที่4สมัยที่15 เมื่อบ่ายวันที่12กรกฎาคม    ใน6เดือนแรกของปี2018 ขบวนการเยาวชนอาสากรุงฮานอยได้รับการปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียง โดยเน้น5หัวข้อหลักได้แก่ การร่วมกันสร้างสรรค์ชนบทใหม่ การสร้างสรรค์ตัวเมืองที่มีอารยธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การรักษาความปลอดภัยด้านการจราจร การค้ำประกันสวัสดิการสังคมและกิจกรรมอาสาสมัคร เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพของกิจกรรมดังกล่าว ในเวลาที่จะถึง กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์สาขาฮานอยได้เน้นถึงกิจกรรมเยาวชนอาสาสมัครเพื่อชุมชน จัดการตรวจรักษาโรคและแจกยาฟรีให้แก่ทหารทุพพลภาพและประชาชนที่ยากจน ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัยด้านการจราจรและความปลอดภัยในการก่อสร้าง เป็นต้นเพื่อดึงดูดการเข้าร่วมของสมาชิกกองเยาวชน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด