เยาวชนจังหวัดดั๊กลักผลักดันความร่วมมือและพบปะสังสรรค์กับเยาวชนแขวงจำปาสัก

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 8 มิถุนายน ณ เมืองบวนมาถวด กองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์จังหวัดดั๊กลักและกองเยาวชนประชาชนปฏิวัติลาวแขวงจำปาสักได้จัดพิธีลงนามบันทึกช่วยจำเพื่อความร่วมมือในด้านเยาวชน ยุวชนและเด็ก และงานด้านนักธุรกิจรุ่นใหม่ช่วงปี 2018-2020 

ทั้งสองฝ่ายจะจัดการแลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในการผลิต ประกอบธุรกิจและร่วมมือพัฒนารูปแบบเศรษฐกิจที่เหมาะสม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ให้การช่วยเหลือเยาวชนทำธุรกิจ start up หารือเพื่อผลักดันความร่วมมือในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระหว่างเยาวชนของจังหวัดดั๊กลักกับแขวงจำปาสัก ผลักดันการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะและการกีฬา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด