เร่งปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายตัวปี 2017 ให้อยู่ที่ร้อยละ 6.7

(VOVWORLD) - เร่งปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายตัวปี 2017 ให้อยู่ที่ร้อยละ 6.7 นี่คือคำสั่งของนายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ในการประชุมประจำเดือนกันยายนของรัฐบาลเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 
เร่งปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อบรรลุเป้าหมายการขยายตัวปี 2017 ให้อยู่ที่ร้อยละ 6.7 - ảnh 1 การประชุมประจำเดือนกันยายนของรัฐบาล

ในการประเมินเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจสังคม ท่าน เหงวียนซวนฟุก ได้เผยว่า ในไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา  การขยายตัวด้านเศรษฐกิจของประเทศได้ถีบตัวสูงขึ้น โดยอยู่ที่ร้อยละ 7.46 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากภาคการผลิต การบริการ การเกษตร อุตสาหกรรมการแปรรูป การประดิษฐ์คิดค้น การขายปลีกและการท่องเที่ยว ด้วยอัตราการเติบโตนี้ ถ้าหากไม่เกิดภัยธรรมชาติ บวกกับงานด้านการแก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่ ปี 2017 จะเป็นปีแรกที่รัฐบาลบรรลุทั้งหมด 13 มาตรฐานที่พรรคและรัฐมอบหมาย นายกรัฐมนตรียังเผยว่า ฟอรั่มเศรษฐกิจโลกได้ประเมินว่า ขีดความสามารถในการแข่งขันของเวียดนามเลื่อนขึ้น 5 อันดับ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือ PMI ของเวียดนามโดย Nikkei ประกาศ บรรลุ 53 คะแนน ซึ่งสูงที่สุดในกลุ่มอาเซียน ด้วยอัตราการขยายตัวด้านการส่งออกในปัจจุบัน นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ได้สั่งให้กระทรวงและหน่วยงานต่างๆผลักดันการส่งออก พยายามให้การขยายตัวอยู่ที่ตั้งแต่ร้อยละ 20-21 เพิ่มขึ้น 3 เท่าเมื่อเทียบกับแผนการที่วางไว้ ในตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพ ภาวะเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำ การขยายตัวใน 9 เดือนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.79 สามารถรักษาความสมดุลของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะรายรับงบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 14 การดึงดูดเงินเอฟดีไอบรรลุเกือบ 2 หมื่น 6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 ซึ่งเพื่อเสร็จสิ้นหน้าที่ที่วางไว้ในปี 2017 นายกรัฐมนตรีได้ชี้ชัดว่า “การขยายตัวในตลอด 9 เดือนที่ผ่านมาบรรลุร้อยละ 6.41 ซึ่งสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว แต่ถ้าอยากให้การขยายตัวในตลอดทั้งปีบรรลุร้อยละ 6.7 การขยายตัวในไตรมาสที่ 4 ต้องบรรลุตั้งแต่ร้อยละ 7.4-7.5  ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากมาก ดังนั้นหน่วยงานและด้านต่างๆต้องตรวจสอบ แสวงหาข้อบกพร่อง ท้องถิ่นสำคัญๆต้องแสวงหามาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุการขยายตัวต่อไป”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด