เลขาธิการประจำคณะเลขาธิการกลางพรรค เจิ่นก๊วกเหวือง ลงพื้นที่จังหวัดดั๊กลัก

(VOVWORLD) -ระหว่างวันที่20-21กรกฎาคม นายเจิ่นก๊วกเหวือง เลขาธิการประจำคณะเลขาธิการกลางพรรคได้ลงพื้นที่จังหวัดดั๊กลักตรวจราชการเกี่ยวกับผลการปฏิบัติมติของสมัชชาพรรคสาขาจังหวัดครั้งที่16วาระปี2015-2020

ในการหารือกับผู้บริหารท้องถิ่น นายเจิ่นก๊วกเหวืองได้กำชับให้ทางการจังหวัดดั๊กลักให้ความสนใจพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้สอดคล้องกับจุดแข็งของท้องถิ่น พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูป เพิ่มสัดส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปในการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ มีส่วนร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น  ทางการจังหวัดยังต้องให้ความสนใจพัฒนาป่าไม้ แก้ปัญหาการผลิตให้แก่ประชาชนชนกลุ่มน้อยยากจนไร้ที่ทำกินเพื่อการผลิตตลอดจนต้องผลักดันการปฏิบัติมติต่างๆของพรรคให้เข้าสู่ชีวิตอย่างเป็นรูปธรรม.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด